شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
نتیجه رابطه با امریکا چیست؟
به ضرر ایران است
27.16%
به نفع امریکا است
6.03%
به نفع هر دو طرف است
52.16%
هیچ سودی ندارد
14.66%

آخرین اخبار