شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
کدام گروه حامی اصلی خوانندگی زنان و رپ خوانی(گفت آواز) است؟
وزارت ارشاد
19.38%
بهائیان
26.43%
رسانه های بیگانه
6.61%
همه موارد
47.58%

آخرین اخبار