شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
چرا مجلس وزرای متخلف را استیضاح نمی کند؟
عدم موافقت هیئت رئیسه
22.41%
فشار دولت به مجلس
16.63%
عدم انسجام نمایندگان مجلس
17.35%
مصلحت اندیشی برخی نمایندگان در قبال دولت
43.61%

آخرین اخبار