شهدای ایران shohadayeiran.com

اهتزاز بزرگترین پرچم یا حسین (ع)

اهتزاز بزرگترین پرچم یا حسین (ع)

مراسم اهتزاز پرچم ۱۰۰۰ متری «یا حسین(ع)» صبح شنبه 9 شهریور 1398 با حضور پیروز حناچی شهردار تهران و جمعی از خادمین هیئت های حسینی در باغ هنر مجموعه اراضی عباس آباد برگزار شد.