شهدای ایران shohadayeiran.com

چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده است؟

چرا نام امیرالمؤمنین در قرآن نیامده است؟

حجت الاسلام رفیعی در این سخنرانی به ماجرایی شنیدنی در یک دیدار دانشجویی اشاره میکنند و پاسخی جالب را به سوال دانشجو درباره اینکه چرا نام امیرالمونین(ع) در قرآن نیامده می دهند، که در ادامه می توانید آن را بشنوید.