شهدای ایران shohadayeiran.com

اینان زیر آبهای «هور» راه آسمان را یافتند

اینان زیر آبهای «هور» راه آسمان را یافتند

خط، نیرو کم داشت و بچه‌ها باید زودتر به آنجا می‌رسیدند، اما اتفاق بدی افتاد، ناگهان ساقه‌های نی و گیاهان هور در پروانه موتورِ قایق گیر کردند و قایق قفل کرد. هیچکدام از بچه‌ها شنا بلد نبودند، جلیقه نجات هم نداشتند ...
مبارزه با بد حجابی در فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر داد:

مبارزه با بد حجابی در "پاساژ ها" کلید خورد

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: طرح "ناظر دو" تا زمان اجرای آن در همه مناطق، ادامه پیدا می‌کند و همه پاساژ‌ها و مال‌های تهران را در برخواهد گرفت.
کارتن خوابی یک دختر شهید! آنچه که مراجع اجتماعی باید درباره اتفاقات تلخ بدانند

کارتن خوابی یک دختر شهید!

خبر اولی را یکی از مسؤولان شهرداری گفت و اوقات حاضران در آن جمع کوچک را بسیار تلخ و پریشان ساخت. او نقل کرد که در یک بازدید میدانی در سطح شهر یک دختر جوان را دیده -که بعد فهمیده اند فرزند یک شهید بوده- در میان معتادان کارتن خواب، بی سامان و بی پناه که مدتها آوارگی کشیده و در همان شرایط اسفبار بچه‌دار شده است.
تازه ها