شهدای ایران shohadayeiran.com

اعتراض درگفت و گو با جانبازان مطرح شد:

اعتراض "جانبازان" به کارشکنی "بیمه دی"!

پس از آن که بیمه ایران به دلیل مطالبات 1500 میلیاردی‌ خود از ادامه همکاری با بنیاد شهید خودداری کرد، بنیاد، بیمه دی را که یکی از نهاد های زیر مجموعه خودش به شمار می‌رود مأمور انجام این موضوع کرد.
جزئیات و شروط کسر خدمت و معافیت برای ایثارگران ناجا اعلام کرد:

جزئیات و شروط کسر خدمت و معافیت برای ایثارگران

جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: طبق اصرار مجلس شورای اسلامی و با توجه به برنامه پنجساله امسال فقط ۲۰ هزار نفر کسانی که دارای ۲۸ و ۲۹ ماه ایثارگری باشند معاف می‌شوند؛ طرح کسری خدمت که تا قبل از این بود ملغی شده است.
تازه ها