شهدای ایران shohadayeiran.com

حضور زنان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نیست رئیس دفتر رئیس جمهور اعلام کرد:

حضور زنان در ورزشگاه‌ها به مصلحت نیست

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: با فضای فعلی که طرفداران تیم‌ها علیه یکدیگر فحش می‌دهند و درگیری وجود دارد حضور زنان در ورزشگاه و مصلحت نیست.
تازه ها