شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
کلید شهیدی کدام قفل بنیاد را باز می کند؟
معوقات ایثارگران
22.5%
مشکلات درمان
2.5%
حذف مدیران نالایق
75%

آخرین اخبار