شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
علت بی احترامی مسئولین دولت به شهدا چیست؟
بی تدبیری دولت
12.63%
عدم پایبندی به ارزشها
52.56%
برنامه از پیش طراحی شده
18.43%
عدم برخورد جدی با افراد خاطی
16.38%

آخرین اخبار