شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
مقصر اصلی وضعیت بی حجابی کدام نهاد و سازمان است؟
وزارت ارشاد
12.05%
صداوسیما
12.45%
وزارت ورزش وجوانان
0.8%
نیروی انتظامی
3.21%
شهرداری
1.2%
قوه قضائیه
2.81%
وزارت آموزش و پرورش
4.02%
همه موارد
63.45%

آخرین اخبار