شهدای ایران shohadayeiran.com

شورای عالی سیاستگذاری که به طور پوششی کار می کرد و دو انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم را مدیریت کرد امروز از اثرگذاری افتاده است و رئیس و جانشین آن استعفا داده اند.
شهدای ایران:  جریان اصلاحات به چالش مهمی قبل از انتخابات ریاست جمهوری برخورده است. این چالش در چند بعد قابل تحلیل است. 3 چالش مهم اصلاحات در 1400اولین بعد و مهمترین آن عملکرد ضعیف اصلاح طلبان است که باعث ریزش شدید طرفداران این جناح سیاسی شده است. هر چند که اصلاح طلبان نمی خواهند این موضوع را علنی کنند و سعی در پنهان سازی آن دارند اما انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی و پیروزی قاطع رقیب سنتی اصلاحات در این انتخابات نشان داد که اصلاح طلبان به شدت در این حوزه مشکل دارند
از سوی دیگر در حوزه ساختار سیاسی نیز این جریان سیاسی دچار مشکل بزرگی شده است. شورای عالی سیاستگذاری که به طور پوششی کار می کرد و دو انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم را مدیریت کرد امروز از اثرگذاری افتاده است و رئیس و جانشین آن استعفا داده اند.
 
در همین زمینه روزنامه ابتکار نوشت: « بعد از استعفای رئیس و نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، سرنوشت این شورا در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است. بسیاری از تحلیلگران، این سازوکار را موقتی دانسته و کار آن را پس از انتخابات مجلس یازدهم، پایان یافته تلقی می‌کنند. حالا برخی افراد و گروه‌های عضو شعسا هم ساز جدایی و آهنگ جدیدی کوک کرده‌اند؛ نکته این جاست که این سازهای متنوع و پراکنده، کار سختی برای اجماع دوباره اصلاح‌طلبان خواهند داشت و فرصت تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم محدود است. به همین دلیل است که سیاست انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات آینده مبهم ارزیابی می‌شود.
 
در همین رابطه، «محسن هاشمی» به طور آشکارا مطرح می کند که تصمیم گیرنده اصلی نه شورای سیاستگذاری اصلاحات بلکه سران این جریان سیاسی در انتخابات 1400 خواهند بود. محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به  ناکامی اصلاح‌طلبان در انتخابات 98، اظهار کرد: در این انتخابات، شورای ‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اثرگذاری خود را از دست داد و منجر به استعفاها شد. مساله اصلی اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری1400، شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نیست. وی تصریح کرد: کارکرد این شورا عمدتا در انتخابات شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است که نیازمند انتخاب و تایید لیست است، ولی در انتخابات ریاست جمهوری که یک فرد باید انتخاب و روی آن اجماع شود، تصمیم معمولا با بزرگان اصلاحات است. در این انتخابات نیز اگر قرار باشد توافقی صورت گیرد، در سطح بزرگان صورت خواهد گرفت.»
 
از سوی دیگر شخصیت سیاستی کاریزما و تاثیرگذاری که جریان اصلاحات به عنوان کاندیدا بخواهد آنرا در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 مطرح کند، در این جریان سیاسی حضور ندارد. عملکرد ضعیف «محمد رضا عارف» در مجلس شورای اسلامی و همچنین « اسحاق جهانگیری» در دولتهای یازدهم و دوازدهم که با اصلاح طلبان ائتلاف کرده بودند، باعث انتقاداتی به این دو شخصیت سیاسی شده است. از سوی دیگر افراد دیگر در جریان اصلاحات یا گذشته غیر قابل دفاعی در حوزه سیاسی داشته اند و یا در این شرایط که اصلاح طلبان لااقل نیازمند آن هستند که فردی تاثیرگذار را در عرصه انتخابات 1400 وارد کنند، دست هایشان خالی است و فردی در سطح ندارند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار