شهدای ایران shohadayeiran.com

روایت کرباسچی از برخی رجال جریان چپ؛
شهدای ایران: غلامحسین کرباسچی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی در مصاحبه با ایسنا گفته است: تعریف اصلاح‌طلبان روی هوا است؛ یکی می‌گوید می‌خواهیم از ریشه بزنیم و دیگری می‌گوید، می‌خواهیم اصلاح کنیم و معلوم نیست اصلاح طلبان چه کسانی هستند و می‌خواهند چه کنند. شورای عالی سیاستگذاری برای فعالیت در انتخابات ایجاد شد، اما وسط انتخابات گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند.

او تصریح می‌کند: باید معلوم شود چه کسانی با چه هدف مشترکی می‌خواهند شورا ایجاد کنند. یک شورا در شرایطی ایجاد می‌شود که افرادی براساس اهداف مشترک دور هم جمع شوند. اگر نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند، ایجاد شورا هم معنایی ندارد.

*به لحاظ منطق سیاست، همه اصلاح‌طلبانی که انتخابات مجلس یازدهم را تحریم کردند و حتی شخص آقای عارف که بعنوان رئیس شورایعالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، مصوبه این شورا درباره عدم معرفی کاندیدا و تحریم خاموش انتخابات را امضا کرده است؛ جملگی قصد دارند ریشه نظام اسلامی را بزنند.

و از این روست که تنها حزب کارگزاران و چند حزب دیگر اصلاح‌طلب در ته کاسه اصلاح‌طلبی مانده‌اند که می‌توان با شرط توبه تعدادی از اعضا از فتنه سال ۸۸، آنها را در سپهر سیاسی کشور پذیرا بود.

چه اینکه برخی محافل تحلیلی نیز با ابتنا به همین حقایق روی کاغذ معتقدند که سیاست ایران من‌بعد بایستی به مزاج کارگزارانی اصلاحات عادت کند. اگرچه اصلاح‌طلبان توّاب نیز می‌توانند به این دایره افزوده شوند.

اینکه اصلاح‌طلبانی که قصد زدن ریشه را دارند؛ چه زمانی تعیین تکلیف خواهند شد منوط به رخدادهای آینده است.

ارزیابی‌های امنیتی نشان می‌دهد در صورت عینی شدن احتمال خطرناک "فتنه اقتصادی" که تمام زمینه‌ها و عوامل ایجاد آن در ستاد اصلاحات بذرافشانی شده است؛ تکلیف این عده از اصلاح‌طلبان که اتفاقا قصد فرماندهی فتنه آینده را دارند نیز مشخص خواهد شد.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار