شهدای ایران shohadayeiran.com

سید حسن حسینی گفت: مسئله تابعیت دوم برخی از مسئولین پنهان است و وظیفه دستگاه‎های اطلاعاتی و امنیتی است که تابعیت دوم افراد مسئول را شناسایی کرده و دستگاه‎های دولتی و قضایی نیز بایستی با آنها برخورد کنند.
به گزارش شهدای ایران،سید حسن حسینی نماینده شاهرود و میامی در مجلس در گفت و گو با بسیج پیرامون مسئولین دوتابعیتی بیان کرد: افراد دوتابعیتی که دارای دوملیت هستند، باید ضوابط و مقررات و منافع ملی دوکشور را رعایت کنند.

حسینی در ادامه تاکید کرد: در مسایلی که منافع ملی کشور ما در مقابل منافع کشورهای دیگر است، اینجا دوتابعیتی‎ها به مشکل برمی خورند و این افراد باید منافع ملی خود را با کشور دومی که تابعیت آن را پذیرفته اند، تقسیم کنند و اینجاست که هم مسائل امنیتی و مشکلات سیاسی به وجود می‎آورد و نهایتا منجر به این می‎شود که فرد دوتابعیتی برای اینکه تابعیت خود را از دست ندهد مجبور است تن به ذلت و برخی منافع کشور دوم خود دهد که در این صورت منافع ملی ما به خطر می‎افتد.

وی بیان داشت: قاعده و قانون کشور ما این است که فردی که دارای دوتابعیت است نمی‎تواند در جمهوری اسلامی دارای مسئولیت باشد و این قانون باید اجرا شود.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس تصریح کرد: مسئله تابعیت دوم برخی از مسئولین پنهان است و وظیفه دستگاه‎های اطلاعاتی و امنیتی است که تابعیت دوم افراد مسئول را شناسایی کرده و دستگاه‎های دولتی و قضایی نیز بایستی با آنها برخورد کنند.

حسینی در خاتمه با اشاره به اخبار مطرح شده در رسانه‎ها پیرامون مسئولین دولتی دوتابعیتی اظهار داشت: در این خصوص باید اسناد وجود داشته باشد و وظیفه دستگاه‎های امنیتی و قضایی است که به این استناد برسند و بر اساس آن برخورد کنند یا به دولت تذکر دهند و ابلاغ کنند تا این اتفاق در دولت رخ ندهد.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار