شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
چرا تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به نتیجه نمی رسد؟
کوتاهی مجلس
18.52%

عدم رضایت بنیاد شهید
10.49%

بازی سیاسی جناح ها
24.69%

بی توجهی مسئولین به جامعه ایثارگری
46.3%


آخرین اخبار