شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
چرا مجلس وزرای متخلف را استیضاح نمی کند؟
عدم موافقت هیئت رئیسه
22.41%

فشار دولت به مجلس
16.63%

عدم انسجام نمایندگان مجلس
17.35%

مصلحت اندیشی برخی نمایندگان در قبال دولت
43.61%


آخرین اخبار