شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
نتیجه توافق نامه سوئیس را چگونه ارزیابی میکنید؟
توافق به نفع دولت تدبیروامید
5.86%

توافق به نفع مردم ایران
26.58%

توافق به نفع غربی ها
10.81%

توافق خلاف آرمان شهدا
5.86%

توافق به نفع ایران وموافق آرمان شهدا
14.41%

توافق صورت نمی گیرد
36.49%


آخرین اخبار