شهدای ایران shohadayeiran.com

آرشیو نظرسنجی
کلید شهیدی کدام قفل بنیاد را باز می کند؟
معوقات ایثارگران
22.5%

مشکلات درمان
2.5%

حذف مدیران نالایق
75%


آخرین اخبار