شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش شهدای ایران: افشین علا، شاعر معاصر یکی از سرودهایش به نام زبان مادری را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد.

بر آن سرم گر خدا بخواهد که داد صدق از دغل بگیرم

به ضرب تیغ گهرشناسان تقاص اصل از بدل بگیرم

زبان شیوای مادری را که گشته چندی اسیر لکنت

به رسم تیمار و چاره جویی, چو مادری در بغل بگیرم

به کند و کاوی دوباره جویم رهی به گنجینه ی معانی

ز شهد جان بگذرم که از واژه ها چو کندو عسل بگیرم

نظام گفتار فارسی را، مدد به ایثار جان رسانم

ز هجمه ی بی امان رهانم اگر امان از اجل بگیرم

ز تیشه ی واژه ی فرنگی بری کنم بیشه ی دری را

ز اهل تقلید لفظ تازی، علم ستانم، کتل بگیرم

به اشک خونین خامه روبم، غبار این کاخ باستانی

ز پایه هایش که رفته کم کم به سوی سستی، خلل بگیرم

بر آن سرم تا حریر جان را در آبشار خرد بشویم

سریر تدبیر واژگان را، ز عالم بی عمل بگیرم

کنون که بس مدعی ز هر سو، به کاروان ادب بتازد

به تیغ شعرم ز دست رهزن، عنان اسب غزل بگیرم

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار