شهدای ایران shohadayeiran.com

چگونه ممکن [است] کسی که چهل سال بر درت ایستاده است را نپذیری؟ مرا در فراق خود بسوزان و بمیران.../ بخشی از وصیت‌نامه الهی سیاسی سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی.
تصویری کمتر دیده شده از حاج قاسم در مراسم شب قدر
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار