شهدای ایران shohadayeiran.com

در اسناد ساواک فاش شد؛
سندی مهم از شنودهای ساواک از یک محفل بهائیان در سال ۱۳۵۰ که در آن جلسه، به قصد آنها برای نابودی اسلام و مسلمین اشاره شده، منتشر شد.

  شهدای ایران: متن زیر، سندی مهم و خیلی محرمانه از شنود ساواک از یک محفل بهائیان در سال ۱۳۵۰ است که در آن جلسه، به قصد آنها برای نابودی اسلام و مسلمین اشاره شده است.

تصویر و متن سند به شرح زیر است:


نقشه بهائیان برای نابودی اسلام و مسلمین+ سند

«...اکنون از آمریکا و لندن صریحا دستور داریم در این مملکت مد لباس و یا ساختمان‌ها و بی حجابی را رونق دهیم که مسلمان نقاب از صورت خود بردارند.

در ایران و کشور‌های مسلمان دیگر هر چه بتوانید با پیروی از مد و تبلیغات ملت اسلام را رنج دهید تا آن‌ها نگویند امام حسین فاتح دنیا بوده و علی غالب دنیا. البته بهائیان هم تصدیق دارند، ولی نه برای قرن أتم، أتمی که به دست بهائیان درست می‌شود.
این مسلمانان آخر بدست بهائیان از بین می‌روند و دنیای حضرت بهاءاله رونق می‌گیرد...»

 

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار