شهدای ایران shohadayeiran.com

معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران درخصوص «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» را امضا و ابلاغ کرد.
شهدای ایران :هیئت وزیران در جلسه مورخ (۱۳ شهریور)، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده (۶۵) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، آیین نامه اجرایی این ماده درخصوص «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» را به تصویب رساند.

آیین‌نامه اجرایی «اعطای نشان ویژه به ایثارگران» ابلاغ شد

به موجب آیین‌نامه فوق و به منظور تجلیل از والدین، همسر و فرزند شهدا، مفقودان، اسرا و همچنین جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و رزمندگان، نشان ویژه به شرح مندرج در آیین نامه اعطا می‌گردد.

عناوین نشان‌های ویژه اعطایی عبارتند از: نشان ویژه شاهد (والدین معظم شهدا)، نشان ویژه جانبازان، نشان ویژه آزادگان، نشان ویژه رزمندگان، نشان ویژه صابران (همسران شهدا)، نشان ویژه یادگاران (فرزندان شهدا) و نشان ویژه راهیان (فرزندان، جانبازان و آزادگان).

همچنین به والدین، همسر و فرزندان مفقودان و اسرا پس از تعیین تکلیف نهایی وضعیت آنان، به پیشنهاد بنیاد، نشان مربوط اعطا می‌گردد.

خانواده‌های شاهد، جانبازان و آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد که واجد شرایط دریافت نشان هستند، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، توسط بنیاد با همکاری ستاد کل احصا و اسامی آن‌ها به کارگروه نشان ایثارگران موضوع این آیین نامه ارایه می‌گردد.

لازم به ذکر است، نشان‌های موضوع این آیین نامه پس از ابلاغ آیین نامه به تدریج و براساس اولویت‌های تعیین شده از سوی کارگروه مذکور به تمامی مشمولان این آیین نامه اعطا خواهد شد. نشان‌های موضوع آیین نامه یاد شده یک اثر ارزشی و نمادین فرهنگی است و قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار