شهدای ایران shohadayeiran.com

حوزه/ وزارت امور داخلی رژیم اسرائیل گفت: "ایلیت شاکید" وزیر رژیم صهیونیستی در یک سفر رسمی به مراکش با عبد الواحد لفتیت همتای مراکشی خود دیدار خواهد کرد.
به گزارش شهدای ایران، وزارت امور داخلی رژیم اسرائیل گفت: "ایلیت شاکید" وزیر رژیم صهیونیستی در یک سفر رسمی به مراکش با عبد الواحد لفتیت همتای مراکشی خود دیدار خواهد کرد.

در بیانیه وزارت رژیم اسرائیل آمده است: دو طرف توافقنامه همکاری دو جانبه از جمله توافقنامه جذب کارگران مراکشی در بخش پرستاری و سازندگی در اسرائیل امضا خواهند کرد.

سایت "اسرائیل هیوم" به نقل از نزدیکان "شاکید" گفت: اینگونه توافقنامه ها، روند به کارگیری کارگران مراکشی فراهم می سازد و در توسعه بازار اسکان در اسرائیل و تسریع ساخت و ساز پروژه های مسکونی کمک خواهد کرد و مسئله کمبود کارگر خارجی در عرصه رسیدگی به سالخوردگان و بیماران حل می شود.

شایان ذکر است که مراکش بعد از اینکه در سال گذشته به توافقنامه های عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پیوست، در ماه های اخیر مجموعه ای از توافقنامه های همکاری اقتصادی و امنیتی با اسرائیل به امضا رسانده است.

مراکش از وزیران دولت رژیم اسرائیل از جمله "بنی گانتس" وزیر امنیت، "یئیر لبید" وزیر امور خارجه و "اورنا باربوای" وزیر اقتصاد، استقبال کرده است.

از سوی دیگر "ناص بوریطه" در ماه مارس گذشته در "اجلاس نقب" که در شهرک "سدیه کوکر" محل دفن "دیوید بن گورین" اولین نخست وزیر اسرائیل، برگزار شد، مشارکت کرده است.

همچنین در این اجلاس وزیران خارجه امارات، بحرین و مصر حضور داشتند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار