شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۲۲۸۷۸۹
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۸:۵۵
بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر می‌کند.
شهدای ایران: قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره 16 قانون بودجه 1401 منتشر می‌کند. این فهرست و جدول که با راستی‌آزمایی همراه است با دریافت اطلاعات مربوطه از بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل می‌شود.

فهرست کامل بدهکاران بانکی از این هفته منتشر می‌شود

بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی  کند.

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(3) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.

 
بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار