شهدای ایران shohadayeiran.com

سخنان استاد عالی درباره ماجرای عمل صالح سید محمدباقر شفتی که پس از آن باعث فضل خدا و ثروتمند شدن ایشان شد.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار