شهدای ایران shohadayeiran.com

قوانین و مقررات در رابطه با موضوع سگ گردانی در معابر و ایجاد ترس و وحشت برای افراد جرم انگاری کرده است.
قانون در مورد سگ گردانی چه می‌گوید؟
به گزارش شهدای ایران، در قوانین و مقررات کیفری جمهوری اسلامی ایران پیرامون سگ گردانی مشخصا جرم انگاری خاصی صورت نگرفته است. لیکن به دلیل تماس های مکرر روزانه شهروندان با فوریت های پلیسی 110، مبنی بر وجود سگ در معابر عمومی و پارک ها که باعث ایجاد ترس و وحشت و سلب آسایش برای بانوان و کودکان و افراد بیمار می شود، جرم انگاری چنین اقدام مخاطره آمیزی و برخورد با مرتکبین آن ضرورتی غیر قابل انکار است.

لذا مواد قانونی موجود و فعلی که می تواند در رابطه با موضوع سگ گردانی مورد اشاره قرار گرفته و از طریق آنها برخورد صورت گیرد به شرح زیر است:

ماده 638 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد "هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴‌ ضربه شلاق محکوم می شود در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

تبصره 2 ماده 522 قانون مجازات اسلامی: "نگهداری هر وسیله یا شیء خطرناکی که دیگران را در معرض آسیب قرار دهد و شخص قادر به حفظ و جلوگیری از آسیب رسانی آن نباشد، تقصیر محسوب و فرد ضامن است."

ماده 619 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد " هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 7۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد."

بعضی افراد با سگ گردانی و بردن این حیوان به معابر و اماکن عمومی باعث ایجاد ترس و وحشت برای شهروندان می شوند و بعضا با این اقدام موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شده و عفت عمومی را نیز جریحه دار می کنند، از طرفی چنین رفتاری می تواند تهدیدی علیه 8 و سلامت شهروندان بوده و در انتقال و شیوع انواع بیماری موثر است. لذا با وصف چنین اقدامی که باعث تجاوز به حقوق شهروندی می شود، می تواند در زمره رفتار مجرمانه موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جریحه دار نمودن عفت عمومی قرار گیرد یا اینکه در صورت منجر شدن به اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی و یا ایراد صدمه بدنی به شهروندان شود مشمول ضمانت اجرای موضوع مواد 522 و 618 قانون مجازات اسلامی می شود.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار