شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران: محمدعلی ابطحی، فعال اصلاح‌طلب و از دستگیرشدگان فتنه ۸۸ اخیراً در بخشی از یک مصاحبه پیرامون دولت رئیس‌جمهور روحانی اظهار کرده است:

"دولت آقای روحانی هیچگاه ادعای اصلاح طلبی نداشته و شخص آقای رئیس جهمور نیز هیچگاه اصلاح‌طلب نبوده است؛ و اصلاح‌طلبان به عنوان تنها انتخاب خود از ایشان حمایت کردند."

*مشخص نیست آقای ابطحی چرا فکر می‌کند که مردم و تاریخ دچار بیماری نسیان و فراموشی هستند و چیزی یادشان نمی‌ماند؟

این آقای ابطحی بود که در شماره چهارشنبه، ۱۷ خرداد سال ۹۶ در مصاحبه با روزنامه آرمان امروز گفته بود: "اصلاحات، روحانی است"!

و این مصاحبه و این جمله و این تیتر در صفحه اول آن روزنامه جا گرفته بود.

سندی که نمی‌گذارد ابطحی از روحانی عبور کند!

آیا رواست اکنون که موضع پاسخگویی اصلاح‌طلبان از چرایی عملکرد بد و ضعیف دولتشان فرا رسیده و مشکل گرانی در دامن مردم گذاشته شده؛ آقایان بازی "کی بود کی بود من نبودم"! به راه بیاندازند و همه آنچه که برای قالب کردن دولت اعتدال به مردم انجام دادند را منکر شوند!؟

نه! هرگز روا نیست و کسی هم چنین اجازه‌ای به ابطحی و اصلاح‌طلبان نخواهد داد.

ما همچنین در اینجا، صحبت‌های ۶ سال قبل حسین مرعشی، دیگر هم‌طیفی ابطحی را نیز یادآوری می‌کنیم که درباره یکی بودن روحانی و اصلاح‌طلبان گفته بود:

"دولت اعتدال در یکی از مهمترین عرصه‌هایی که اصلاح‌طلبان خواهان اصلاح در آن بودند، ‌یعنی سیاست خارجی، گام موفقیت‌آمیزی برداشته است. گام‌هایی که از همه‌ی گام‌هایی که ما در دوره اصلاحات فکر می‌کردیم، می‌توانیم موفقیت‌آمیز برداریم هم بلندتر است. دکتر روحانی تلفنی با اوباما صحبت کرد. دیگر تابوی مذاکره با آمریکا شکسته است. رابطه ما با غرب نه به دوازده سال قبل که پرونده‌مان به شورای امنیت رفت، بلکه به چهل سال قبل‌تر برمی‌گردد. ما در حال مصالحه‌ای فراتر از مسئله هسته‌ای با غرب هستیم. "
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار