شهدای ایران shohadayeiran.com

کد خبر: ۱۴۸۷۹۳
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۰
وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان محاسبات آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می‌سازد، رفع اینگونه شبهات را الزامی یافتم .
به گزارش شهدای ایران، انبارلویی نوشت: وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان محاسبات آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می‌سازد، رفع اینگونه شبهات را الزامی یافتم .

به گزارش مشرق، متن یادداشت غلامرضا انبارلویی با عنوان "متهم پرونده های نفتی، احمدی نژاد است یا روحانی؟!" به شرح ذیل می باشد:

روزنامه های دوم خردادی مصاحبه دادستان دیوان محاسبات در مورد پرونده نفتی احمدی نژاد را واتاب دادند. آنها نوشتند؛

- اطلاعات تکان دهنده دادستان دیوان محاسبات از تخلفات کلان احمدی نژاد

- هفت حکم قطعی علیه رئیس دولت سابق

- فهرست تخلفات مالی احمدی نژاد منتشر شد

- احمدی نژاد به اعدام اداری محکوم شد

بازخوانی سه پرونده نفتی*  زیر به قلم غلامرضا انبارلویی، پرده از روی این معما برمی دارد. با هم مطالب زیر را می خوانیم؛

به گفته دادستان دیوان احمدی‌نژاد 7 پرونده دارد که 5 مورد آن نفتی و 2 مورد آن غیرنفتی است. فرازهایی از اظهارات دادستان در مورد تخلفات رئیس جمهور سابق که باید منتظر بود و شنید که آیا در مورد رئیس‌جمهور لاحق هم همین‌گونه اظهارنظر می‌کنند یا نه، چنین است:

الف - تخلفات ایشان آنقدر بزرگ است که زمینه اجرا نداریم.

ب - یکی از تخلفات ایشان 70 هزار میلیارد است که تقسیط کرده‌ایم و هر ماه مبالغی را اجرایی می‌کنیم.

ج- هر قدر که بتوانیم از او می گیریم.

د- کل اموال او را شناسایی کرده‌ایم به 2 میلیارد تومان هم نمی‌رسد.

هـ - ایشان آب بخورد نظام می فهمد.

صرف‌نظر از چنین اظهارات غیرحرفه‌ای و مغایر با شئون لازم در حوزه نظارت باید بگویم که نگارنده وکیل مدافع احمد‌ی‌نژاد نیستم و به لحاظ سیاسی هیچ‌گونه تعلق و تمایلی به وی نداشته  و ندارم  اما این مانع از بیان حقایق و عملکرد مالی وی در حوزه حرفه‌ای مالی و اظهارنظر محاسباتی نبوده و سکوت در برابر اظهارات غیرواقعی دادستان دیوان محاسبات را به لحاظ حرفه ای جایز نمی‌دانم. توجه و تدقیق در مراتب زیر موید این ادعا و در نفی اظهارات غیرواقعی دادستان دیوان است.

1- گفته شد؛ ایشان 7 پرونده دارند که 5 مورد آن نفتی است. راقم این سطور با پرداختن به تک تک این پرونده‌ها اگر مجالی در این ستون باشد مفاد آرای صادره را بازخوانی می‌کنم، باشد تا مخاطب خود به داوری برسد که حق چیست و واقعیت کدام است.

2- یکی از پرونده‌های مطروحه توسط دادستان به کلاسه پرونده 819/89 می باشد

که موضوع آن معاوضه 76 میلیون بشکه نفت خام به عنوان معوض با معادل ریالی 56 هزار میلیارد  بنزین به عنوان معوض وارداتی توسط شرکت نفت است که در حساب فی‌مابین شرکت نفت با خزانه فقط 10 هزار میلیارد آن به حساب بستانکاری دولت اعمال شده فلذا یک مغایرت 46 هزار میلیاردی را در حساب فی‌مابین موجب گردیده است. این رویداد برخلاف قوانین و مقررات احکام بودجه‌ای سال مورد عمل بوده است.

3- رای هیئت  مستشاری بر جبران مبلغ مابه‌التفاوت ایجاد شده صادر گردیده که به موجب آن خزانه‌داری کل مکلف است ظرف 10 روز نسبت به انتقال این مبلغ از حساب شرکت ملی نفت نزد خود به حساب 931 خزانه اقدام کند. یعنی طریق اجرای رای جبرانی را هیئت  ارائه و مجری رای و   خزانه‌داری کل کشور معرفی شده تا ضمن این برداشت فیش واریزی و اعمال حساب شده را به دادسرای دیوان تسلیم نماید.

4- در متن رای برای دادسرای دیوان، هیئت مستشاری مقرر کرده تا در اجرای این قرار مراقبت نموده و مستنکف از اجرای رای هیئت  را طی دادخواست اصلاحی به هیئت  معرفی نماید.

5- به طوری‌ که از متن رای بدوی هیئت  مستفاد می گردد نه حیف و میلی و نه ضرر و زیانی و نه هیچ وصف مجرمانه‌ای توسط هیئت  احراز نشده و مبانی رای صادره بر قاعده حل اختلاف حساب بین بدهکار و بستانکار دوطرف یعنی خزانه‌داری کل کشور و شرکت ملی نفت به ماهو وزارت نفت استوار بوده اما همانند هر رایی قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع بالاتر بوده است.

6-در مرحله تجدیدنظرخواهی - حاکم محترم شرع اعتراض مسئولین نفتی را وارد ندانسته و رای هیئت  را تایید کرده است . با تایید رای بدوی در محکمه تجدیدنظر در تاریخ 6/7/92 هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای رای نهایی نیست اما این تاریخ چه تاریخی است؟ تاریخی که دولت احمدی‌نژاد خزانه‌دار احمدی‌نژاد و وزیر نفت احمدی‌نژاد  رفته‌اند و دولت آقای روحانی، خزانه‌دار، وزیرنفت ، دولت جدید مستقر شده‌اند. آیا مجری و مسئولیت اجرای رای هیئت  و حکم حاکم شرع مبنی بر اعمال حساب رئیس جمهور خانه‌نشین و وزیرنفت برکنار شده باید باشند یا عوامل دولت مستقر؟ کدامیک ؟

7- مگر می شود آقای رستم قاسمی برود در ساختمان وزارتخانه پشت میز آقای بیژن نامدار زنگنه بنشیند و به مدیر مالی شرکت دستور دهد مبلغ 46 هزار میلیارد شرکت نفت را بدهکار و دولت را معادل همان مبلغ در صورت‌های مالی نفت بستانکار کند ؟

8- آیا دادستان دیوان محاسبات نمی داند خزانه‌دار کل کشور دولت روحانی تحت امر خزانه‌دار دولت  احمدی‌نژاد نیست چرا دادستان مستنکف از اجرای رای و حکم قطعی شده که مسئولین فعلی دولت روحانی هستند را به هیئت  مستشاری معرفی نمی‌کند تارای جبرانی 46 هزار میلیارد ریالی را به اجرا درآورد؟

9- رئیس جمهور قبلی دستوری به زیرمجموعه‌ای داده برای انجام وظایف ذاتی شرکت ملی نفت که تامین سوخت بوده توسط زیرمجموعه به عنوان اجرای امر آمر قانونی به اجرا درآمده و آثار مالی آن به صورت بدهکار و بستانکار شدن دو طرف (شرکت نفت و خزانه) خود را نشان داده است رئیس جمهور قبلی رفت رئیس جمهور فعلی آمده - این مقام مستقر یا دستور رئیس جمهوری قبلی را مثل دهها مصوبه و تصمیم دیگر تایید و تنفیذ می کند یا نمی‌کند ولی در هر دو صورت باید دستور اعمال حساب مطروحه در رای مسلم الصدور مرجع صلاحیت‌دار را اجرا کند. چرا تا کنون نکرده یا نمی کند؟ مسئولیت تخلف عدم اجرای رای مرجع صلاحیتدار متوجه کیست؟ وزرا و مسئولان تحت امر رئیس جمهوری که اکنون بی‌اختیار است یا رئیس جمهوری که اکنون مستقر می باشد. کدام یک؟

اینک به دومین پرونده نفتی آقای احمدی‌نژاد که دادستان محترم دیوان در مصاحبه با روزنامه اعتماد از آن با عنوان تخلف 600 میلیارد تومانی یاد کرده می‌پردازم:

1- رئیس دفتر رئیس جمهور وقت در پاسخ به درخواست وزیر نفت مبنی بر لزوم جلوگیری از افزایش قیمت محصولات پتروشیمی دستور رئیس جمهور را مبنی بر کنترل قیمت محصولات پتروشیمی به وزیر نفت ابلاغ می کند.

2-مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر مبنای این امر آمر قانونی به تداوم قیمت یارانه‌ای محصولات پتروشیمی می‌پردازند که از نظر مسئولین نظارتی مغایر با حکم تبصره قانونی بودجه است.

3-حکم این تبصره قانون بودجه چه بود؟ مجلس دولت را موظف کرده بود که کلیه  محصولات پتروشیمی از اول خرداد 86 از سهمیه‌بندی و یارانه‌ای خارج کرده و به قیمت آزاد به فروش برساند اما دولت سابق مانند دولت فعلی که هر اقدامی را در جهت تخریب خود تلقی می کرد

این حکم را در راستای تخریب رابطه دولت با ملت تلقی کرده و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را موکول به آینده می کند و بدیهی است که مدیران دولتی شرکت صنایع ملی پتروشیمی هم تابع تصمیمات مافوق طبق دستور ابلاغی رئیس‌جمهور توسط رئیس دفتر عمل کرده اند.

با این خلاصه وضعیت می رویم سراغ گردش کار این پرونده به زبان ساده و عامه‌فهم.

4- دادخواست دادستان وقت دیوان مشتمل بر یک بند تخلف عدم انجام تکلیف قانونی درحذف قیمت یارانه‌ای محصولات پتروشیمی و عدم آزادسازی قیمت‌آنها منتهی به 7 هزار میلیارد ریال ضرر و زیان به همراه معرفی 5 نفر مدیرعامل و اعضای هیئت  مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در هیئت مستشاری دیوان مطرح و پس از طی تشریفات منتهی به رای گردیده که در آن برای خواندگان غیر وزیر، مجازات اداری و برای دو تن از خواندگان به دلیل تصدی سمت وزارت اعمال ماده 24 و مجازات جبرانی صادر و آنجایی که خواندگان مدعی بودند در این تخلف (عدم رعایت بند "ح" تبصره 11 قانون بودجه 1386) به امر آمر قانونی (رئیس جمهور) عمل کرده اند به دادسرا مهلت داده شد تا صحت و سقم ادعای آنان بررسی و نتیجه را به هیئت  منعکس نماید.

5- دادستان طی دادخواست اصلاحی معاون اول رئیس جمهور وقت را طی دادخواست به هیئت  معرفی ولی از آنجایی که دستور صادره از ناحیه معاون اول نبوده بلکه مسئولیت تخلف از حکم بند "ح" تبصره 11 متوجه دستور مستقیم رئیس جمهور بوده ولی دادسرا حاضر به معرفی وی به عنوان خوانده پرونده نیست هیئت  ضمن اعلام برائت معاون اول رئیس جمهور مفاد رای سابق‌الصدور خود را ابرام و بر لزوم معرفی آمر قانونی یعنی رئیس جمهور اصرار می نماید.

6- معاون وقت دادستان سابق و رئیس فعلی هیئت  مستشاری به جای اجرای رای و قرار هیئت  را مغایر قانون دانسته و نقص رای هیئت  را مطرح می کند در حالی که چنین سمتی قانوناً حقی برای نقض و جایگاهی برای اعتراض به رای هیئت  نیست.

7- هم زمان محکومان رای با تجدیدنظرخواهی از محکمه با این استدلال حاکم شرع که مسئولیت تخلف متوجه رئیس دولت بوده و مسئولین شرکت مسئولیتی ندارند از مجازات برائت می‌جویند و محکمه بدون آنکه تکلیف متخلف و مبلغ جبران ضرر و زیان 7 هزار میلیاردی را روشن کند رای هیئت  را نقض و حکم برائت خواندگان را صادر می کند.

8- دادستان دیوان از سوی دولت به استانداری البرز منصوب و دادستان جدید از سوی مجلس انتخاب می گردند و قرار 10 روزه هیئت به مدت دو سال بلااجرا می‌ماند.

9- دادستان جدید مجدداً پرونده را به جریان می اندازد و بعد از حدود تقریبا 3 سال وقفه که دادخواست پیروی با امضاء دادستان جدید رئیس جمهور و رئیس مجمع شرکت ملی صنایع پتروشیمی که مسئولیت عدم تحقق 7 هزار میلیارد ریال درآمد را متوجه اوست به هیئت  واصل می گردد.

10- هیئت  پس از دعوت از رئیس جمهور و وصول لایحه دفاعیه از معاون حقوقی رئیس جمهور و احراز عدم وصول جمعا مبلغ 6 هزار میلیارد ریال ناشی از عدم وصول قیمت قانونی محصولات از 6 شرکت پتروشیمی طرف معامله که بابت تخلف از حکم بند ج تبصره 11 قانون بودجه 1386 نفع وافر برده‌اند و متقابلا غبن فاحشی را متوجه شرکت ملی صنایع پتروشیمی نموده‌اند چنین مقرر می‌دارد که ؛ رئیس جمهور ملزم است به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی دستور دهد مابه‌التفاوت قیمت آزاد با قیمت یارانه‌ای را در حساب فی‌مابین خود با شرکت‌های طرف معامله (6 شرکت) اعمال نماید. بدین ترتیب طریق جبران ضرر و زیان را تعیین می کند در تتمیم رای بر لزوم اعمال حساب این درآمد به نصاب 25 درصدی مالیات و 40 درصد سود سهم دولت تاکید می‌شود که بابت جبران مافات درآمدلاوصول رای به واریز آن به حساب درآمد عمومی داده شده است.

11- با توجه به مراتب رای مورخ سال 91 هیئت  خالی از هر ابهام و ایرادی بوده و می‌بایستی تا کنون اجرایی می شده که نشده و به جای آن دادسرا بعد از گذشت 16 ماه از صدور از هیئت  تقاضای رفع ابهام می کند هیئت  نیز با اکثریت آراء در سال 93 رای قبلی را ابرام داشته است.

12- برخلاف نظر اکثریت عضو اقلیت هیئت رای را فاقد هر گونه ابهامی می داند

13- رای اکثریت هم یک سال بلااجرا می ماند و یک سال بعد با درخواست مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از محکمه تجدیدنظر ، تقاضای اعاده‌خواهی می شود  و با صدور قرار قبول اعاده دادرسی در محکمه پرونده پس از چند سال مجددا به هیئت  مستشاری ارسال می شود.

در حالی‌که رای نه ابهام دارد و نه ایراد و مخاطب رای رئیس جمهور است به ماهو شخصیت حقوقی‌اش که با اتمام دوره تصدی‌اش مخاطب رای می‌شود رئیس جمهور لاحق که باید وفق الزام مندرج در رای دستور  به مسئولین شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهد که در اثر تعلل در صدور چنین دستوری مسئول جدید شرکت تقاضای اعاده‌خواهی به دلیل مخاطب نبودن در رای می‌نماید.

14- اعاده خواه نامش نه در دادخواست اولیه و نه در دو دادخواست پیروی در عداد خواندگان این کلاسه پرونده نبوده و رای معترض عنه نیز علیه شخصیت حقیقی یا حقوقی اعاده‌خواه نمی باشد تا اعاده‌خواهی وی محمل قانونی داشته باشد.

15- برخلاف متن قرار حاکم شرع هیئت  اصلا مسئولین فعلی شرکت را محکوم و موظف به واریز اصل و فرع وجهی به حساب خزانه نکرده است تا بحث اعتراض اعاده خواه موضوعیت طرح مجدد در محکمه یا هیئت  را داشته باشد بلکه به موجب متن رای معترض عنه هیئت  خوانده را (رئیس جمهور - آقای محمود احمدی‌نژاد را در مقام رئیس مجمع عمومی وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ملزم به صدور دستور به مدیران شرکت که زیرمجموعه مجمع عمومی هستند مبنی بر اعمال حساب مابه‌التفاوت قیمت فوب باقیمت یارانه‌ای کرده است و حکمی از این باب علیه مدیران شرکت نداده است.

16- تنها رای برائت صادر شده هیئت  در مورد آقای معاون اول رئیس جمهور است که نه دستور به عدم رعایت بند ح تبصره 11 داده و نه مجری تصمیمات درست یا نادرست رئیس جمهور در شرکت بوده است.

17- در استماع دفاعیات اعاده‌خواه معلوم شد که وی به رای صادره علیه رئیس جمهور اعتراض نداشته بلکه وقوع تخلف را تایید

می کند و صرفا در اجرای رأیی که مخاطبش نیست مشکل دارد که به گفته وی به 6 هزار نفر از خریداران محصولات پتروشیمی مربوط می شود در حالی که اولا مجری رای هیئت  اعاده خواه نیست . ثانیا اجرای رای سال 91 هیئت  مستلزم صدور دستور رئیس جمهور به اعمال حساب است و بس که حدود 3 سال است بلااجرا مانده و با عدم اعتراض محکوم (رئیس جمهور) در موعد مقرر قانونی (20 روز پس از ابلاغ ) اکنون رای قطعیت یافته و دادسرا می‌بایستی مراتب عدم اجرای آن را به رعایت ماده 26 قانون دیوان محاسبات کشور به مجلس اعلام می کرد.

18- در این سال‌ها آنچه که مورد غفلت دادسرا و اعاده‌خواه است اینکه خوانده محکوم یک شخصیت حقیقی و دو شخصیت حقوقی به عنوان رئیس جمهور ورئیس مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی داشته و دارد که با  اتمام دوره تصدی آقای احمدی‌نژاد مسئولیت شخصیت حقوقی وی در سمت‌ بالاترین دستگاه اجرایی متوجه حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی است که ملزم به صدور دستور اعمال حساب فی‌مابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی با 6 شرکت طرف قرارداد می باشد.

19- دادسرا به جای ابلاغ به موقع رای به شخصیت حقیقی و حقوقی محکوم در رای مورخ سال 91  و با درخواست رفع ابهام از هیئت  در سال 93 بعد از گذشت چندین ماه موجب اطاله و هیئت  با صدور رای سال 93 با اکثریت آراء کار دادرسی را  مزمن کرده‌اند.

بناء علیهذا رای سال 91  به مسئولیت شخصیت حقیقی و حقوقی روسای جمهور سابق و از 12/5/92 به مسئولیت رئیس جمهور لاحق از باب شخصیت حقیقی و حقوقی رئیس مجمع عمومی نفت از تاریخ تصویب ماده 4 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 27/2/1391مجلس شورای اسلامی همچنان ابرام و به لزوم اجرای آن در ابلاغ در اسرع وقت به رئیس جمهور و وزیر نفت فعلی و اعلام آن به مجلس شورای اسلامی همچنان الزامی است .

اکنون با  توجه به مراتب فوق هر مخاطب فهیم و ‌آگاه از آنچه که در مصاحبه دادستان با روزنامه‌ زنجیره‌ای در مورد احمدی‌نژاد مطرح شد باید به داوری بنشیند که ‌آیا رئیس‌جمهوری که در مسند نیست می تواند آنچه را که رئیس جمهور مستقر باید انجام دهد را عملیاتی کند یا نه ؟! چرا که رای بر مبنای یک دستور برای جبران یک اعمال حساب است آنهم در حساب جاری فی‌مابین شرکت صنایع ملی پتروشیمی با مشتریانش در موضوع این پرونده است و بس سخن از جرم و جنایت و جنحه نیست، هست؟

در ادامه بازخوانی پرونده‌های احمدی‌نژاد در دیوان می‌رسیم به پرونده 12 میلیارد دلاری تا مخاطب آگاه و فهیم بتواند به داوری صحیح در مورد آن برسد . این نکته را هم تاکید می کنم که بنده حقیر صلاح نمی‌دیدم تا این پرونده‌ها از سوی من بازگو شود اما وقتی دیدم یک مقام مسئول در دیوان آنها را در یک روزنامه زنجیره‌ای با شبهه افکنی علیه شخص دوم مملکت مطرح می سازد، رفع اینگونه شبهات را  الزامی یافتم . مراتب این بازخوانی به شرح زیر است :

1-موضوع پرونده 12 میلیارد دلاری، عدم رعایت حکم تکلیفی تبصره قانون بودجه سال 89 و بند الف ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر لزوم واریز مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب ذخیره ارزی است.

2- موضوع مازاد درآمد نفت و عدم واریز آن به حساب های ذیربط و تمرکز و تجمیع آن در حساب شرکت ملی نفت یا حساب واسطه در بانک مرکزی موضوع تازه‌ای نیست و مسبوق به سابقه است. اگر خاطر همگان باشد در ابتدای تصدی دوره اول دولت نهم یک تخلف عدم واریز 08/1 میلیارد دلاری در گزارش تفریغ مطرح شد که با انتقال رئیس اسبق دیوان به نهاد ریاست جمهوری و تصدی سمت معاون اولی در آن دولت موضوع تخلف ، با توجیه و تامل مسئولین وقت دیوان بدون توجه به مفاد رای صادره هیئت عملا منتفی شد. این بار نیز به نظر می رسد با انتقال رئیس اسبق دیوان به سمت وزارت در دولت یازدهم درب بر همان پاشنه می‌چرخد .

3- صورت مسئله این است که در سال 89 درآمد حاصل از عواید نفت مازاد بر هر بشکه 65 دلار یعنی مابه‌التفاوت نرخ واقعی و نرخ بودجه‌ای جمعا 10 میلیارد دلار بوده که 20 درصد آن سهم صندوق  توسعه ملی باید تسهیم می شد و مابقی آن اندکی بیش از 8 میلیارد دلار می‌بایستی به حساب صندوق ذخیره ارزی واریز می گردید.

 4- علاوه بر این مازاد حدود 8/6 میلیارد دلار بدهی نفتی مشتریان نفتی سال 88 که در سال 89 به حیطه وصول درآمده بود به کسر 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی باید 5/5 میلیارد دلار به عنوان وصول مازاد بر سقف بودجه  تلقی می شد و به حساب ذخیره ارزی واریز می گردید که جمعا سهم حساب ذخیره ارزی از این بابت می‌شد 5/13 میلیارد دلار .

5- اما بانک مرکزی از این مبلغ تنها 4/1 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز کرده بود که با کسر احتساب جمعا اندکی بیش از 12 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی از درآمد قانونی خود در حساب فی‌مابین بانک مرکزی ، خزانه و شرکت نفت بی‌بهره مانده بود .

6- بنابراین در حساب فی‌مابین ذخیره ارزی و بانک مرکزی مربوط به شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل می‌بایستی 12 میلیارد دلار به حساب بستانکاری حساب ذخیره ارزی منظور می‌شد که نشد و نهایتا با طرح موضوع در هر محکمه مالی و محاسباتی رای دادرس در مقام تمیز حق مبتنی بر احکام تبصره بودجه و سند بالادستی قانون برنامه می‌بایستی بر لزوم حکم به چنین اعمال حسابی باشد.

7- پس این 12 میلیارد دلار اگر بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی نرفته پس کجا رفته ؟ پاسخ این است هیچ جا بلکه در حساب‌های بانک مرکزی و حساب شرکت ملی نفت نزد خزانه‌داری کل  رسوب کرده و با صدور رای مرجع صلاحیتدار می‌بایستی از حساب‌های بانکی ذیربط به سرفصل حساب بستانکاران وقت تا تعیین تکلیف قانون نگهداری و با صدور رای قطعی جابه‌جا شود بین کدام حساب‌ها؟ حساب‌های ریالی 220 و 1012 خزانه و در حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی .

سوال این است آیا تا کنون جابه‌جا شده ؟ اگر شده دیگر تخلفی واقع نشده و جبران موضوعیت ندارد اگر نشده رای هیئت  یا حکم قطعی شده آن مبنی بر لزوم یا عدم اعمال حساب کدام است ؟ و در چه زمانی صادر شده و مجری آن در حال حاضر رئیس جمهور احمدی‌نژاد مصدر کار نیست بلکه آقای روحانی که چهار سال است که به عنوان رئیس جمهور مستقر است ؟

8- ختم کلام ؛ اگر در رای هیئت  تخلفی از بابت 12 میلیارد دلاری که در حساب‌های مربوطه جابه‌جا نشده احراز نشده باید دید دادسرا به این رای اعتراضی دارد یا نه ؟ اگر اعتراض دارد با توجه به آنکه اکنون در سال 96 قرار داریم دادسرا تخلف عدم اجرای دادخواست خود را متوجه کدام رئیس جمهور می‌داند و در نهایت باید اطلاع رسانی شود که نتیجه این اعتراض یا نتیجه رای نهایی صادره چیست ؟ فراموش نکنیم اساس دادخواست و رای ، صرفنظر از مبرا بودن یا محکوم بودن خواندگان یک اعمال حساب با صدور یک دستور است و تخلف آنقدر بزرگ نیست و اگر هم باشد آنچنان نیست که به گفته دادستان محترم زمینه اجرای آن فراهم نباشد چرا که با صدور یک دستور رئیس جمهور مستقر می شود این جابه‌جایی حساب را  انجام داد و سهم صندوق توسعه ملی سهم حساب ذخیره ارزی را از محل عواید حاصل از مازاد عواید حاصل از فروش نفت در سال 89 در حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل در هر زمان عمل کرد به شرطی که رای صادره به قطعیت حکم اعمال حساب داشته باشد.

-----------------------

* برای بازخوانی سه پرونده نفتی به شماره های اخیر روزنامه رسالت رجوع شود.
انتشار یافته: ۶
غیر قابل انتشار: ۰
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
تصویر غیرت و شجاعت شهید حججی چه زیبا آبروی مردم ایران را خرید! چون سلفی حقارتآمیز نمایندگان چهره نادرستی از ایران نمایش داده بود. شهید حججیها حتی تصویرشان موجب آبروی ماست. پس آرمانهایشان را اجر بنهیم و پیگیری کنیم.

پیام سردار سلیمانی به جبهه کفر وهابی و فتنه تنها برای حامیان آنان نیست بلکه برای آنانی هم هست که در داخل از توهم تداوم مذاکره با آمران وحشیهای قرن سخن میگویند و یا درصدد تضعیف سپاه اسلام هستند. امیدوارم هشدار و پیام سردار را شنیده باشند.

به دستگاه دیپلماسی عرض میکنم اگر روستای میرزا اولنگ یکی از روستاهای فرانسه بود از رئیسجمهور تا وزیر خارجه چنین واکنشی به آن داشتند؟

علیرغم اعمال تحریمهای جدید آمریکا ترامپ ایران اسلامی را به نقض روح برجام متهم کرد! نمایندگان محترم! باز هم با متحدان ترامپ سلفی بگیرید. از خون شهید حججیها هم یک وقت خجالت نکشید!

با یک بررسی و پژوهش دقیق میتوان دید که تمام جنایتهای روی کره زمین زیر سر شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار است. از جنایات طالبان و داعش گرفته تا دیگر گروهکهای ریز و درشت تروریست در سراسر جهان. آمریکا نیز نوکر و سرسپرده صهیونیستهاست. خدا لعنت کند آن کسانی را که بخواهند به روی این جانیان لبخند بزنند!


این روزها برخی افراد مشغول مالهکشی سلفی نمایندگان مجلس هستند. چرا شمارهای نیست که مردم به این نمایندگان مستقیما اعتراضشان را برسانند و بعد از اینکه هرچه دلشان خواست کردند، عذرخواهی کنند.

رسانههای کشورهای نوکرصفت حاشیه خلیج فارس نیز با مشاهده سلفیبگیران مجلس ما با خانم موگرینی با حالت تمسخر اعلام کردهاند تاکنون در کشورشان چنین کار زشتی از سوی مقاماتشان صورت نگرفته است. این درد را به کجا ببریم؟!

چرا کسی از مردم نمیپرسد باید با رفتار زشت و تحقیرآمیز نمایندگان چه کنیم؟ اگر این نمایندگان انتخاب مردم هستند پس لااقل اجازه دهند همین مردم پس از سلفی نمایندگان درباره ادامه حضورشان در مجلس تصمیم بگیرند.

اگر این مجلس مردمی است باید بداند که خواست مردم برخورد جدی با نمایندگان هنجارشکن و سلفیبگیر است.

هر روز تحریم میشویم اما آقای لاریجانی رفت و آمد خارجیها را نشانه بیاثر بودن تحریمها میداند! در حالی که همین غربیها از تحریمهای جدید آمریکا حمایت کردهاند.

مجلسی که بعد از گذشت 15 ماه از تشکیل آن نمایندهاش بگوید ما کنسرت را از امام حسین(ع) آموختیم! و تنها هنرش عکس سلفی با مادر تحریمها بوده و هیچ کار مثبتی برای مردم انجام ندهد در حقیقت ادامه دهنده راه مجلس غیر مردمی ششم خواهد بود. امیدواریم این روش را اصلاح کنند.


اگر نمایندگان مجلس از جنس مردم و دلسوز به حال کشور باشند باید از بعضی وزیران معرفی شده برای کسب رأی اعتماد مثل آقای آخوندی سؤال کنند ایشان در این چهارسال که وقت داشته غیر از اینکه طرح مسکن را طرح مزخرف دانسته چه هنری داشته و کدام قدم را برای خانهدار شدن اقشار ضعیف جامعه برداشته است؟


گفته شده که آقای رئیسجمهور در معرفی کابینه جدید از تمام سلایق استفاده کرده است. ادعایی که باور کردنش تنها با انکار واقعیت امکانپذیر است.


با معرفی یک یا چند زن برای تصدی مسئولیت در سطح وزارت در این دولت حقوق زن ایفا نمیشود. جایگاه رفیع و کرامت زن باید در مرحله اول در خانواده و در تربیت نسل پیشرو مستحکم گردد.


با توجه به وزرای معرفی شده کابینه دوازدهم بنده هیچ تفاوتی بین دولت یازدهم و این دولت نمیبینم. شاید بدتر شده که بهتر نشده است.


مقالهای دیدم که دست دزد جوانی به دلیل دزدی قرار بود قطع شود. این سؤال برایم پیش آمد که چرا برخی از دزدان بیتالمال که در طی این 4 سال موارد دزدی متعددی از آنان افشا شد هنوز محاکمه نشدند؟ چرا با این که به خزانه مردم دستبرد زده بودند مچ دستشان قطع نشد. آیا چون قدرت جوسازی و فشار به قوه قضائیه را دارند، از این مجازات در امان میمانند؟


دادستان کل کشور در جمع نیروهای انتظامی شهرستان گلستان سخنرانی کرده و به تبیین و تشریح اثر امنیت در تولید در کشور پرداخته است اما واقعیت این است که آفتابه دزدها باعث اختلال امنیت در کشور نشدهاند. باید فکری برای برخورد با مافیای قدرت و ثروت که کشور را بازیچه کارهای خود قرار دادهاند بشود.


برخی از افراد به علت ناتوانی در حرکات جهادگونه از همین حالا شروع کردهاند به حاشیهسازی تا 4 سال دیگر مردم توقعی از آنها نداشته باشند. مثلاً میگویند شهر سوخته تحویل گرفتیم، شهر ویرانه و 4 سال آواربرداری و... ولی با حجم عظیم خدمت جهادی در این دوره، حنای حضرات دیگر رنگی ندارد.

یکی از نمایندگان مجلس گفت، حذف یارانه ثروتمندان را به خاطر انتخابات متوقف کردند! پس لابد من فرهنگی بازنشسته فوق ثروتمند بودم که یارانهام را حذف کردند!

موضعگیری سخیف یکی از فوتبالیستها علیه دفاع از حرم اهلبیت(ع) دور از مروت و انسانیت بود، بر فرض هم که فوتبال از سیاست جدا باشد موضوع انسانیت و تنفر از ظالم چه میشود؟


در وزارت ورزش و جوانان بازی فوتبال نباید موجب مغفول ماندن مشکلات عدیده اشتغال و ازدواج جوانان کشور بشود.


متاسفانه باید اعتراف کرد نهجالبلاغه مهمترین کتاب هدایت بعد از قرآن در جامعه مسلمانان مهجور مانده است. از مسئولان فرهنگی کشور در حوزه و دانشگاه انتظار میرود تدریس این گنجینه یکتا و مملو از حکمت، عرفان و برهان را به عنوان درس اصلی اجرایی کنند.

من بصیرت سیاسیام را مرهون روزنامه کیهان میدانم. وقتی اسناد اظهارنظرهای مدعیان اصلاحات و دیگر غربگرایان و غربباوران را از لابهلای روزنامهها بیرون کشیده و با نظرات و ادعاهای امروزشان تطبیق و به روزرسانی میکنید، زبانها و دلها را به تحسین وا میدارید.


از رئیسجمهور میخواهم که حداقل حقوق معلمان را به خط فقر نزدیک کند. 6 سال است که یک میلیون وسیصدوپنجاه هزار تومان دریافتی دارم. آیا طی این مدت، فاصله طبقاتی کمتر شده است؟! آمار خودتان هم غیراز این را نشان میدهد.

به رغم پیگیریهای مستمر از مسئولان شهرستان طالقان برای آب و برق تپه شهدای این شهر متاسفانه هیچ کاری تاکنون انجام ندادهاند. واقعا جای تاسف و تامل دارد.
شاکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
احمد نژاد از روحانی بدتر و روحانی ازاحمد نژاد بدتر!
حرف دل همه مردم ایران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
تمام مشکلات به خاطر ناتوانی دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
مشکل بیکاری چگونه حل می شود؟
مشکل ازدواج جوانان چگونه حل می شود.
با حذف قاچاق، می تواند شغل ایجاد کرد.
خصوصی سازی، عامل اصلی بیکاری جوانان شده است.
با خصوصی سازی نمی تواند برای جوانان شغل ایحاد کرد.
مشکل بیکاری با پرداخت وام حل نمی شود. وفقط داشته شغل حل می شود.
مشکل ازدواج جوانان با پرداخت وام حل نمی شود. با ایجاد شغل برای جوانان مشکل ازدواج جوانان حل می شود. ونه وام


تمام مشکلات به خاطر ناتوانی دولت، نمایند گان مجلس ومسئولان است.
مشکل بیکاری چگونه حل می شود؟
مشکل ازدواج جوانان چگونه حل می شود.
با حذف قاچاق، می تواند شغل ایجاد کرد.
خصوصی سازی، عامل اصلی بیکاری جوانان شده است.
با خصوصی سازی نمی تواند برای جوانان شغل ایحاد کرد.
مشکل بیکاری با پرداخت وام حل نمی شود. وفقط داشته شغل حل می شود.
مشکل ازدواج جوانان با پرداخت وام حل نمی شود. با ایجاد شغل برای جوانان مشکل ازدواج جوانان حل می شود. ونه وام


ای سردار سلیمانی عزیز که نامت خواب را از چشم آمریکای جهانخوار و اذنابش ربوده، پیام عزتمندانه و اقتدارآفرین تو، مرهمی بود بر زخمدلهایی که بر مرثیه حماسی و شکوهمند شهید حججی همچنان میسوزد. به امید روزی که انتقام از داعشآفرین یعنی آمریکای جهانخوار و ددمنش صورت گیرد تا دیگر مزدورانش مثل آلسقوط و آل خبیثه در یمن، سوریه، عراق، افغانستان، لبنان و ... اجازه جنایت نیابند.

وقتی در کابارههای انگلیس یا فرانسه انفجاری رخ میدهد و عدهای کشته میشوند بلافاصله پیام تسلیت ازسوی رئیس دولت صادر میشود. اما در افغانستان فاجعه نسلکشی صورت میگیرد و در سوریه سر از تن مدافع حرم شهید حججی جدا میشود ولی دریغ از یک پیام که مبادا دل طراحان «مادر مذاکرات» آزرده شود!!


جوانان جانبرکفی چون شهید حججی در 8 سال دفاع مقدس و در فتنه منطقه جانفشانی کردند که این آسایش و امنیت در کشور فراهم شد. آیا سلفی حقارت نمایندگان با پشتیبانان قاتلان شهید حججی در جهت تضعیف جبهه مقاومت نبود؟


چه در زمان 8 سال دفاع مقدس و چه در حال حاضر که منطقه درگیر آتش فتنه است این شهدا بودند که با ایثار و ازخودگذشتگی الگوی حفاظت عاشقانه از وطن بودهاند. وای به آن افرادی که زیر سایه این ایثار علیه آرمانهای آن شهدا توطئه میکنند.نمایندگانی که مسبب سلفی حقارت و تحقیر ملت ایران شدند بدانند جوان برومندی مثل شهید حججی است که در آن سوی مرزها از کشورمان پاسداری میکند و حماسه عاشورا را زنده نگه داشته است. اوست که در یاد مردم زنده و جاودان خواهد ماند نه نمایندهای که صدای حقارت و ضعف او سوژه رسانههای دنیا شده است.نمایندگان کنگره و سنای آمریکا به دنبال حذف صادرات بزرگترین پتروشیمی کشورمان هستند نمایندگان مجلس ما هم به دنبال سلفی گرفتن با نماینده اتحادیه اروپا هستند! همچنان به شمار تحریمهای ظالمانه کشورمان اضافه میشود چون واکنش منفعلانه و حقارتآمیز نسبت به غرب چنین اقداماتی را تشویق میکند.خوب است مسئولان رسانه ملی تمام پیامهای صوتی و تصویری شهید عزیز حججی را جمعآوری کرده و تحت نظر کارشناسان مجرب و دلسوز در برنامههای مختلف مورد استفاده قرار دهند.


کابینه دولت همان تاییدیه مدعیان اصلاحات است و این جنجال رسانهای فقط یک بازی سیاسی و رفتار فریبکارانه است.


خانم مولاوردی چه دستاوردی طی 4 سال در معاونت ریاست جمهوری داشتهاند که مجددا سمت مهم دیگری در کابینه دولت گرفتهاند؟!


به نظرم حضور آن دو فوتبالیست در مسابقه با یک تیم رژیم صهیونیستی و اظهار حمایت برخی دیگر از آن دو نتیجه حرامخوریهای نجومی در تشکیلات ورزشی است. این حاصل حرامخواری است که اجازه جسارت به مدافعان حرم را به خود میدهند. در حالی که اگر نبودند مدافعان حرم امروز همه چیزشان بر باد رفته بود، البته اگر غیرت ماندن در ایرانی که از آن دم میزنند داشتند.


آن فوتبالیست کماطلاعی که میگوید سیاست را وارد ورزش نکنید گویا فراموش کرده فقط به خاطر گلی که به آمریکا زد از خدمت سربازی معاف شد و اگر از سربازی معاف نمیشد در بیداری که هیچ حتی خواب رفتن به آلمان را هم نمیدید! میگوید عراق و سوریه به ما چه! این دیگر از بیبصیرتی گذشته بلکه نشانه نابینایی است و الا ربط آن را در حمله تروریستی به تهران میدید!آقای رئیسجمهور پاسخ بدهند گناه ما قشر محروم جامعه چه بود که بعد از 7 سال ثبتنام و سپردهگذاری با متوقف ساختن پروژه مسکن مهر هنوز بلاتکلیف و سرگردان باشیم.


اگر دولت در پرداخت معوقه چندین ساله کارمندان و وام ازدواج جوانان کشور با کمبود بودجه مواجه است پس هزینه میلیاردی برای دعوت از میهمانان خارجی برای مراسم دو ساعته تحلیف آقای رئیسجمهوری چیست؟

اگر دولت در پرداخت معوقه چندین ساله کارمندان و وام ازدواج جوانان کشور با کمبود بودجه مواجه است پس هزینه میلیاردی برای دعوت از میهمانان خارجی برای مراسم دو ساعته تحلیف آقای رئیسجمهوری چیست؟

پزشک طرحی در ایلام بودم که دستمزد 6 ماهه اول 95 را نگرفتهام. از مسئولان امر درخواست میکنم که مشکلات یاد شده را حل نمایند. دانشگاه پزشکی ایلام 6 ماهه دوم سال 95 را پرداخت کردهاند.

سه سال قبل دولت طرح ساماندهی افراد یارانهبگیر را انجام داد و از هر خانواده هم سه هزار تومان گرفت. پس چرا به حذف یارانه ثروتمندان و افزایش یارانه کمدرآمدها اقدام نمیکند؟!

جناب آقای جهانگیری با همه آمارهای عجیب و غریب دولت تا به حال تنها 50 درصد پول گندم خود را گرفتهایم!

به رئیسجمهور عرض میکنم در کنار هزینههای میلیاردی تحلیف حتما خبر دارید که برخی هموطنان در شبانهروز 15 لیتر آب سهمیه دارند و درآمدشان هم در ماه همان 45500 تومان یارانههاست!

به عنوان یک ایرانی باید اظهار تأسف کنم که بلافاصله پس از انتخابات، عدهای به دنبال سهمخواهیاند. مگر انقلاب ارثیه کسی است که سهمالارث مطالبه میکنند؟! کسانی که به جای خیر و صلاح انقلاب و مردم، به دنبال حزب و گروه گراییاند، چه پاسخی برای بیش از پانصد هزار شهید و جانباز انقلاب و خانواده معظم آنها دارند؟! بعد از قریب 40 سال که از انقلاب میگذرد و به جای تفکر تداوم انقلاب و آسایش مردم و مقابله با سلطه شیطانی مستکبران به دنبال تکه پارهکردن لاشه قدرتند.

چرا باید عدهای برای امنیت این آب و خاک در عراق و سوریه جلوی دشمنان سینه سپر کنند و شهید بشوند و جماعتی هم در حکومت دنبال سهمخواهی و زد و بند سیاسی برای قدرت باشند.

مسئولان وزارت امور خارجه و مذاکرهکنندگان برجام در روزهای نخست بدعهدی آمریکا اظهار داشتند روح برجام نقض شده است؟ پس از چندی گفتند متن برجام هم نقض شده است! و حال آقای عراقچی میگوید نقض اساسی نشده است؟ لطف کنند توضیح دهند نقض اساسی چیست؟ دشمن اگر از این مواضع مطلع شود بیش از پیش باجخواهی خواهد کرد!


یک هفته است که مسئولان میگویند ما اقدام عملی در مقابل نقض برجام از سوی شیطان بزرگ انجام خواهیم داد ولی دریغ از عمل! پیشبینی میشود در مجلس نیز به قرائت یک اطلاعیه و چند تا شعار مرگ بر آمریکا اکتفا شود!

فشارها و تحریمهای بعد از برجام هزینه اعتماد و خوشبینی دولت و دولتمردان به آمریکاست. لطفا بار دیگر به مردم آدرس غلط ندهند.

آمریکاییها ایران را تحریم جدید کرده و با حالت طلبکاری خواستههای نامشروع خود را مطرح میکنند در این میان دولتیها و مجلسیها باید بگویند چه میکنند و چرا در کنار ملت نیستند؟

رئیس مجلس شورای اسلامی گفته: رسانهها این قدر تحریمهای جدید را بزرگ نکنند! این چه سخنی است که ایشان به عنوان رئیس یک قوه در نظام جمهوری اسلامی به زبان میرانند؟! البته ایشان ظرف 20 دقیقه برجام بد فرجام را بدون توجه به توصیههای بزرگان و چشمان اشکبار برخی نمایندگان تصویب کردند و حالا مسئله ملی را اظهار میدارند بزرگ نکنید؟!

آقای عراقچی گفتهاند از نقض برجام توسط آمریکا نمیدانیم به کجا شکایت کنیم! شورای امنیت که دست خودشان است! باید گفت آن هنگام که از این پیروزی برجام مست و مغرور شدید و دوستان شما در 20 دقیقه آن را در مجلس تصویب کردند و به توصیه دلسوزان توجه نکردید و گریه آنها را به تمسخر گرفتید باید فکر اکنون را میکردید که کاسه چهکنم چهکنم بهدست گرفتهاید؟!


آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. دستکم به دو دلیل کاسبان برجام دستشان خالی است و برجام ثمرهای برای کشور نداشته است: 1- پاسخ منتقدان را با فحاشی، توهین، اهانت و... دادهاند. 2- حاضر نیستند در برابر منتقدان بنشینند و با دلیل منطقی به دفاع از برجام بد فرجام بپردازند. کاسبان برجام اگر صداقت دارند در میزگرد با کارشناسان منتقد شرکت کنند و با دلیل منطقی به دفاع از برجام بپردازند.


ایران در برابر تحریمهای جدید آمریکا واکنش تندی نمیتواند نشان دهد زیرا در توافق یک طرفه برجام حقی برای ایران در صورت نقض برجام از طرف مقابل درنظر گرفته نشده است. یکی از ایراداتی که منتقدین به برجام داشتند همین مورد بازگشت تحریمها و مکانیزم ماشه بود. یادتان هست؟!


آقایان ظریف، عراقچی و دیگر اعضای تیم مذاکرهکننده هستهای کشورمان چرا نمیخواهند بپذیرند که حاصل چندین سال مذاکره آنان به نفع ملت و کشور تمام نشده است؟ بارها دلسوزانه گفتیم این کشور جز با نگاه به داخل و استفاده از ظرفیتهای داخلی ساخته نخواهد شد و این مذاکره برای مذاکره ما را به جایی نمیرساند.

آقای نجفی به علت عارضه جسمی از سازمان میراث فرهنگی کنار کشید حال چطور برای شهرداری تهران که توان طاقتفرسایی میخواهد خود را نامزد کرده است. واقعاً نکند که ایشان دکوریاند و گردانندگان اصلی کرباسچی و مرعشی خواهند بود!


مستند پرزیدنت اکتور سینما کلاهبرداری ریگان رئیسجمهور وقت آمریکا از گورباچف رهبر وقت شوروی که از تلویزیون پخش شد بسیار آموزنده بود. خدا را شکر میکنیم به برکت روشنگریهای رهبر معظم انقلاب و بعضی از رسانهها و مطبوعات مثل کیهان ملت هوشیار بود و آمریکاییها نتوانستند ما را در دام خود بیندازند.

دغدغه گرانی، تورم و رکود را کسانی درک میکنند که مثل مردم زندگی کنند آن هم با حقوقهای یکی دو میلیونی و وام و مستأجری، نه کسانی که دغدغه آنها تجهیز استخر و جکوزی منزلشان در مناطق مرفهنشین شهرهاست! چون پاسخ مستدلی برای این قبیل ندارند به حاشیه میروند و ماجراهایی مثل فلان کنسرت و... را درست میکنند. پیشبرد اقتصاد مقاومتی مرد عمل میخواهد نه شعار و سخنرانی.


به حجاج عزیز بیتا... توصیه میشود در دستههای کوچک به اعمال حج بپردازند و از تردد انفرادی برای خرید و... نیز به جد پرهیز کنند.

از تلاش همه کسانی که باعث اتصال شبکه ریلی کشورمان به عتبات عالیات را فراهم کردند تقدیر و تشکر میکنم.

آقای وزیر بهداشت نگران صفبندیهای سیاسی است. به ایشان عرض میکنم شما لازم نیست نگران باشید چون ملت صف انقلاب و ضدانقلاب را تشخیص میدهد این منافقین جدید بودند که با فرستادن سیگنالهای خود به دشمن تحریمهای سنگین را بر کشور تحمیل کردند.

با این پیشرفتی که در کشاورزی به وجود آمده باید نان با مرغوبیت هرچه بیشتر به دست مردم برسد ولی هر چه جلو آمدیم کیفیت نان بدتر شد. مبادا دستهایی در کار باشد که پخت نان سنتی در تمام شهرهای کشور برچیده شود.

وزیر محترم نیرو از واقعی شدن قیمت برق مصرفی گفته است. البته ایشان به این نکته اشاره نکرده است که قیمت برق مصرفی در طی 4 سال اخیر چند درصد رشد پلکانی داشته است و اینکه یارانهها به تناسب این افزایش به چه میزان باید افزایش پیدا میکرد.


اکثر سرویسهای بهداشتی شهر کوچصفهان به مکانی آلوده و بیماریزا بدل شده است و عدم رسیدگی شهرداری به نظافت این مکانها، سلامتی اهالی شهر را تهدید میکند. از مسئولان تقاضای رسیدگی داریم.


سازمان حمایت از مصرفکننده چرا در برابر بدعهدی ایرانخودرو هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهد؟ طبق قرارداد و پرداخت تمام پول خودروی درخواستی میبایست ظرف دو ماه خودرو را به مشتری تحویل دهد. مدتی از دو ماه سپری شد وقتی پیگیری میکنم با تمسخر میگویند برو هر کجا میخواهی شکایت کن! پشت این افراد قانونگریز به کجا گرم است که علاوه بر بدعهدی اینگونه با مشتری برخورد میکنند؟


به عنوان یک جانباز از مسئولان کشور درخواست دارم در مقابل بدعهدی و زورگویی آمریکا در قضیه برجام منفعل نباشند و با قدرت تمام واکنش نشان بدهند، ثابت کنند که این ملت زنده است و زیر بار ذلت نمیرود.


آن دسته از هموطنانی که دولت در شب امضای برجام با تحریک احساسات آنها را به خیابانهای بالاشهر تهران کشانید و به رقص و پایکوبی واداشت حال متوجه شدهاند برجام سرابی بیش نبوده است. رهبر معظم انقلاب ناخدای کشتی انقلاب چه زیبا فرمودند اگر آمریکا خرش از پل بگذرد به ریش همه میخندد. امیدواریم این حوادث پرهزینه مایه عبرت و هوشیاری توده مردم و مسئولان بشود.

آمریکا دو سال است آقای رئیسجمهور و آقای ظریف وزیر خارجه کشورمان را با برجام بازی داده و پیدرپی زورگیری میکند واقعا فاجعه است.

سؤال مهمی از رئیسجمهور دارم، آقای روحانی ما برای چه حاضر شدیم با غربیها سر میز مذاکره بنشینیم؟ مگر رفع تحریمها یگانه دلیل مذاکرات نبود؟ حال که تحریمها بازگشته است! واقعا ما برای چه مذاکره کردیم؟!


آنچه که از برخی نمایندگان سرشناس مجلس شنیده میشود همصدایی با بزککنندگان آمریکاست در حالی که کاملا ملموس است که در برجام حق مردم ایران نادیده گرفته شده است و فقط این ایران است که باید تن به یک توافق یکطرفه بدهد و خود رابه یک سری محدودیتهای هستهای، بانکی و اقتصادی و... ملزم کند و در عوض یک مشت وعده نسیه غربی تحویل بگیرد، تحریمهای جدید نیز بدون تردید نقض آشکار برجام است!


مردم شاکیان اصلی توافقی هستند که ثمرات آن را تا به حال ندیدهاند چرا آقای عراقچی از دستاوردهایی میگوید که البته فقط گویا نصیب کاسبان برجام شده است و نه مردم رنجکشیده. بعد از توافق سرمایهداران سودجو به داراییهای خود چند برابر افزودهاند این حکایت کاسبان برجام است.

آقای لاریجانی رئیس مجلس گفتهاند که آمریکا به وسیله تحریمها میخواهد مردم را دلسرد و ناامید کند. عرض میکنم که خیانتهای شیطان بزرگ و دنیای استکبار هرگز نمیتواند ملت شریف و فهیم ما را دلسرد کند. آن چیزهایی که ملت را ناامید و دلسرد میکند عبارت است از: حقوقهای نجومی، پاداشهای میلیاردی برخی مدیران بیخاصیت که خیرشان به جامعه نمیرسد، اشرافیگری و... که متأسفانه مجلس شورای اسلامی که شما ریاست آن را دارید برای مقابله با این پدیدههای زشت و چپاولگران و غارتگران بیتالمال تقریبا هیچ اقدام عملی و ملموسی انجام نداده است.


به نظر من هرچه در قضیه برجام و امثال برجام میکشیم مقصر اصلی رسانه ملی است. چرا که به نقد و بررسی موضوع با حضور کارشناسان موافق و مخالف نپرداخته است. در نگاه یک شبکه یک 96/5/7 آقای عراقچی به عنوان سرباز برجام 5+1 هرچه باب طبع دولت بود بر زبان راند ولی دریغ از طرح سؤال جدی توسط مجریان رسانه ملی!


خداوند بزرگ را به خاطر وجود پرخیر و برکت ولیفقیه آگاه، مدیر و حکیم یعنی امام خامنهای هزاران بار شکرگزاریم. اگر وجود ذیجود این عزیز نبود با تدبیر چنین دولت و مجلسهایی، وضعیت امروز ما بدتر از لیبی و افغانستان میبود و خسارتهای سنگینی بر کشور عزیزمان وارد میشد و با برجامهای یک، دو و سه و... کشور به زمان قبل از 57 برمیگشت. یعنی اکنون یکی از نوکران مفلوک شیطان بزرگ بودیم.

شرمآور است که آمریکاییها مرتب ایران را تهدید میکنند ولی مسئولان ما در مقابل از خودشان انفعال نشان میدهند طبیعی است که دشمن جسورتر شده و جلو میآید.

آمریکای دهها سال قبل کجا که با حرکت دادن یک ناو خود در آبهای آن طرف دنیا دولتی را در این طرف دنیا کنار میزد و مدیریت میکرد و آمریکای ناتوان امروز کجا که 6 سال است در سوریه هیچ غلطی نمیتواند بکند.

آمریکای دهها سال قبل کجا که با حرکت دادن یک ناو خود در آبهای آن طرف دنیا دولتی را در این طرف دنیا کنار میزد و مدیریت میکرد و آمریکای ناتوان امروز کجا که 6 سال است در سوریه هیچ غلطی نمیتواند بکند.


آقای رئیسجمهور 4 سال از عمر دولت خود را معطل برجام نگه داشت. برجامی که به گره کور تبدیل شده و بابت آن باید مرتب هزینه بدهیم. چه کسی پاسخگوی این همه خسارت به کشور و مردم است؟

هنوز به یاد داریم که آقای روحانی در دور اول ریاستجمهوری اظهار میداشت اگر من بر سر کار بیایم تمام تحریمها را برمیدارم! و فراموش نمیکنیم که خطاب به ناصحان دلسوز و آیندهنگر فریاد میزد ای کاسبان تحریم! وقتی تحریمها برداشته شد با چه آب و صابونی صورت شما را بشوییم؟! حالا با توجه به اینکه تحریمها بالمره اضافه میشوند از آقای روحانی درخواست میکنم بفرمایند کجا بیاییم تا صورت ما را بشویید؟!

به رئیسجمهور عرض میکنم مگر شما هم روی ماهوارهبر سیمرغ شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائيل نوشته بودید که دوباره تحریم شدیم!

آقای رئیسجمهور برای نجات کشور از شر برجام برای یک بار هم که شده به جای سیاست لبخند به آمریکا همان حالت اخم و ابرو در هم کشیده مواجههاش با منتقدین دلسوز کشور را در مقابل آمریکا به خود بگیرد.


دلم از این میسوزد که بابت این برجام بدفرجام که جز افزایش تحریمها نتیجهای برای کشور و مردم نداشته آقای رئیسجمهور مدال به سینه بعضی از همکاران خود چسباند. حق این است که این مدالها به خزانه برگردد.

وقتی دولت شهامت مدیریت برجام به نفع کشور را ندارد اجازه بدهند ملت ورود پیدا کرده و خودشان این مانع را از سر راه پیشرفت کشور بردارند.

کاش دولت و مسئولان کشور به اندازه مسئولان کرهشمالی که لائیک هستند، درمقابل زورگوییهای آمریکا از خود مقاومت نشان میدادند و نمیگذاشتند برجام به چنین سرنوشت شومی برای کشور تبدیل شود.


مدتی است که روزنامههای زنجیرهای وجود وزیر زن در کابینه جدید دولت را مسئله اول کشور کردهاند. بنده خودم یک زن هستم و معتقدم زن نباید حتما وزیر بشود تا توانمندی خودش را ثابت کند. به نظر میرسد که با شیطنت خاص این کار دنبال میشود و هدف احترام به جایگاه زن نیست.

وقتی از برخی وزرا سوال میشود که در کابینه جدید هستید یا نه؟ پاسخ میدهند ما سربازیم! عرض میکنم سرباز کی؟ سربازها که پورشه سوار نیستند؟ سربازها که هزارمیلیاردی نیستند... سربازها مثل فرماندهانشان مثل شهید باکری، همت، زینالدین، بروجردی، کاظمی، دقایقی، نصیری، تقوی، همدانی، اللهدادی، اسکندری و ... هستند!


علیرغم سپری شدن دوره اول ریاست جمهوری، لودر تغییر مدیران طی 4 سال گذشته هنوز از غرش نیفتاده و در روزهای پایانی دولت و در زمان شروع ثبتنام مدارس به تغییر مدیران ارزشی مشغولند. از کیهان درخواست میشود به این موضوع بپردازد که چه ضرورتی وجود دارد که در این ایام و بعضاً بدون اطلاع و آگاهی رئیس مدرسهای معارفه صورت میگیرد؟!

اتحادیه اروپا رفتار ضدایرانی و تحریمهای آمریکا را مرتبط با توافق هستهای ندانسته و آمریکا را به تعهدات خود در برجام پایبند دانسته است! دولت آقای روحانی مدتی است به نقض مکرر برجام از سوی آمریکا اعتراف کرده اما عکسالعملی نشان نداده است. با اظهارات سخنگوی خانم موگرینی میتوان گفت قبل از ترامپ، اتحادیه اروپا پایان برجام را اعلام کرده است.

با اظهارات اتحادیه اروپا دیگر جایی برای ادامه مسیر وجود ندارد. اجرای تعهدات ایران مصداق پذیرش زورگویی قلدرها به خاطر مشتی وعده نسیه است.
وقتی اعتراض جدی در روزهای ابتدایی توافق و اقدامات آمریکا بر علیه کشورمان نکردیم، طبیعی است که باید منتظر شدت اوضاع و نقضهای مکرر بعدی برجام از طرف آمریکا و حمایت اتحادیه اروپا از این نقضها باشیم. دیپلماسی منفعلانه، پاسخی اینچنینی هم دارد.


اعلام موضع اتحادیه اروپا مبنی بر عدم نقض برجام توسط آمریکا تیرخلاص به داعیههای بزککنندگان برجام و مدعیان ایجاد شکاف میان اروپا و آمریکا، بود. البته این رسوایی آخر هم برای غربزدگان نخواهد بود زیرا هدف جبهه استکبار مبارزه با عزت نظام اسلامی و مردم ایران است و توطئهها ادامه دارد.

این نحو تحلیف و ریخت و پاش در کشوری که رئیسجمهورش مدعی بود خزانه خالی است چه معنی و مفهومی دارد؟ وقتی بیکاری، رکود، گرانی و حاشیهنشینیها بسیاری از مردم را گرفتار کرده است، چنین هزینههایی از جیب ملت آیا کار درستی است؟!

هزینههای ضروری دولت همیشه لنگ است و آیا کدام یک از میهمانان آقای روحانی حاضرند یک قدم برخلاف تحریمهای آمریکا بردارند. آیا هزینه تعطیلی یک شهر 13 میلیونی را محاسبه کرده بودند؟!

آقای روحانی بهتر نبود هزینه مراسم پرخرج تحلیف را برای آبادانی قسمتی از خاک ایران هزینه میکردند؟ این طوری این خدمت سالها پاس داشته میشد.

4 سال از عمر دولت یازدهم به بزک کردن برجام و طرف مقابل توافق هستهای بود و این منتقدین بودند که آماج حملات دولت قرار گرفتند و در آینده باید منتظر ماند و دید منتقدین دلسوز با چه ادبیات تند دیگری مواجه خواهند شد؟!


آقای رئیسجمهور بنده یکی از آن 23 میلیون نفر هستم که به شما رای دادم. از شما درخواست دارم که در مورد پاسخ به نقض مکرر برجام از طرف آمریکا اطلاعرسانی کنید تا مردم بدانند واکنش دولت در برابر بدعهدی دشمنان نظام و مردم چگونه است. این محرمانه ماندنها فقط گستاخی دشمنان را بیشتر میکند.


این اصلاحطلبان چه اجبار و اصراری دارند که آب به آسیاب شیطان بزرگ بریزند؟ برجام را آمریکا قبل از تصویبشان نقض کرد و کلاه گشاد را بر سرشان گذاشت و آنان خواب بودند! ولی امروز باید پاسخگوی خیانت و یا سهلانگاری خود باشند؟!

از ویژگیهای دولت نهم و دهم این بود که مدیران شهرستانها نیز همانند دولت سالی یکی دوبار در جمع مردم حاضر و از عملکرد دولت و برنامههای خود دفاع و به سؤالات مردم پاسخ میدادند اما دولت یازدهم اغلب اهل این کار نبوده و اکثر مردم آنها را نمیشناسند. کاش دولت دوازدهم در این رویه تجدیدنظر کند.

تصویب مادر تحریمها در سنای آمریکا و امضای رئیسجمهور این کشور بر آنها بایستی با پاسخ قاطع و انقلابی دولت مواجه میشد و هیئت نظارت بر برجام سیلی محکمی به دشمنان میزد، اما انگار قرار است وضع تحریمها و نقض مکرر برجام از جانب 5+1 ادامه داشته باشد و ما همچنان متعهد به اجرای توافق باشیم، زیرا صدای بلندی از دولت ما شنیده نشده است.


انتقادهای دلسوزانه داخلی که حقانیت آنها بارها ثابت شده است چگونه میتواند هم ردیف خصومت آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه مردم ایران باشد؟! آقای نوبخت اگر نقدی بیان میشود به خاطر مردم است و نقدها هستند که خلأها و سستیها را نمایان میکنند. این نقدها سازندهاند.

دولت یازدهم به پایان رسید. یکی از اقدامات بینظیردولت یازدهم نسبت به دولتهای گذشته، سیاست سرکوب منتقدین با انواع تهمتها چون: ترسو، بیشناسنامه، بیسواد، بزدل، برو به جهنم، دنیا ندیده، لبوفروش، راننده تاکسی و... بود که باید به او در این زمینه نمره عالی داد!!!

ما انتظاری از دولت و مجلس برای مقابله جدی با زیادهخواهیهای شیطان بزرگ نداریم چرا که طی این دو سه سال تلاش آنها برای ادعای تحقق نیافته برد برد و فتحالفتوح و تصویب 20 دقیقهای برجام در مجلس و موضعگیریهای سبک آنها در برابر خواسته دشمن را دیدهایم. مگر رسانههای انقلابی با روشنگری بتوانند آنها را به اتخاذ موضع محکم وا دارند.


از خدمات و تلاشهای جهادگونه دکتر قالیباف در طول تصدی شهرداری تهران که منشأ خیر و برکات زیادی برای پایتخت جمهوری اسلامی شد تقدیر و تشکر میکنم.

دولت برای کاهش تورم از پرداخت اضافهکاری و سایر معوقات کارمندان خودداری میکند ولی هیچ کاهش تورمی اتفاق نمیافتد.

تصمیم 16 بندی هیئت نظارت برجام اگر مبتنی بر خردورزی و عزت و اقتدار ایران اسلامی است چرا باید محرمانه باشد!؟ با افتخار تصمیمات را علنی کنید تا مورد حمایت قاطعانه ملت قرار گیرد و دشمن، حساب کار دستش بیاید.

آمریکا به طور علنی به تحریم ایران میپردازد اما در ایران حتی تصمیم 16بندی محرمانه است! چرا از همان ابتدای توافق تا نقض برجام و اقدام متقابل ایران مردم نامحرم محسوب شدهاند؟


وقتی دولت به رغم نقض مکرر برجام توسط آمریکا به کمیسیون مشترک برجام برای احقاق حق و حقوق ضایع شده ایران در برجام شکایت نمیکند یعنی در برجام همه چیز علیه ماست به گونهای که نه راه پیش داریم نه راه پس.


مذاکرهکنندگان ما توافقی را امضا کردهاند که در آن نه راه پیش دارند و نه راه پس و تنها باید نظارهگر باشند! در برابر نقض مکرر شیطان بزرگ نه میتوانیم شکایت کنیم و نه میتوانیم اقدام خاصی انجام دهیم چون نقض برجام تلقی میشود و اجماع بینالمللی علیه ما شکل خواهد گرفت! این دقیقا همان چیزی بود که آقای رئیسجمهور گفتند فتحالفتوح! برد برد! مشکل آب خوردن ما حل شد و...!

نمایندگان قوای سهگانه که بر برجام پر از خسارت، مهر تایید زده بودند، اینک بر برجام گازی پرخسارت مهر تایید زدند! تا کی باید شاهد پذیرش چنین خسارتآفرینیهایی باشیم؟!

عکسالعمل برخی از مسئولان کشورمان از جمله در مجلس نسبت به تحریمهای جدید آمریکا بیشتر از اینکه حساب شده و دارای کارایی و اثرگذاری باشد، جنبه رفع تکلیف و نمایشی دارد در حالی که نمایندگان آمریکای جنایتکار ساعتها برای تحریم ظالمانه علیه جمهوری اسلامی وقت گذاشتند. واقعا چرا؟


کاسبان برجام دقیقا همان کاسبان تحریم هستند زیرا ماندن برجام، ادامه تحریمها و شدیدتر شدن آنها را در پی داشته و از این وضعیت، دلالان و واردکنندگان کالاهای بنجل، از کشورهایی مثل هند، چین و غیره سود میبرند. همانطوری که عدهای، نانشان در نیاوردن سرور شبکههای مجازی به داخل ایران است.

کارگری هستم که 2 سال حقوقم عقب افتاده و با مشقت و با یارانه به امرار معاش میپردازم. کدام یک از مسئولان میتوانند مثل من کارگر زندگی کنند؟! قبوض آب، برق و گاز هم از یک طرف و مستأجری از سوی دیگر! چه قشری به دنبال ارث خواهی از انقلاب است؟! محرومان که امام آنها را ولی نعمت میدانستند یا اشراف؟

پاسخ به شیطان بزرگ آن است که کره شمالی داد و اعلام کرد تمام خاک آمریکا در تیررس ماست، نه پاسخی که دولت و برخی نمایندگان میدهند. نقض برجام هست ولی نقض فاحش نیست! عکسالعمل متناسب خواهیم داشت! شعار کافی است لطفاً عمل کنید!

واقعاً از اظهارات آقای نوبخت در مورد فتنهگران متأسفم که درباره عملکرد پادوهای شیطان بزرگ که نظام را به چالش کشیدند و مورد تقدیر رئیسجمهور خبیث وقت آمریکا قرار گرفتند کدورت را به کار میبرد! نکند ایشان هم در آن ایام فتنه با آن پادوهای غرب به «فالودهخوری» مشغول بودهاند که آنان را «عزیزان» و خیانت و جنایت آنها را «کدورت» میدانند!

آقای نوبخت، عوامل کدورتی که شما از آن سخن میگویید در سال 88 حتی شعارهایشان را جبهه استکبار و رسانههای مشهورش طراحی میکرد. این یک دلیل از میان صدها سند دیگر است تا به این کودتای آمریکایی- اسرائیلی لقب کدورت ندهید. لازم است صدا و سیما فیلمهای مستندی را که از حمایت غربیها از فتنهگران وجود دارد پخش کند تا معلوم شود نباید کودتا را کدورت نامید.

از فتنه 88 به بعد تحریمها با درخواست فتنهگران و حامیان فتنه شدت گرفت و تحریمهای ضد مردم ایران یکی از موارد ثابت در سناریوهای آمریکا بود. حال چگونه میتوان این خیانت نابخشودنی فتنهگران را کدورت نامید؟

واقعاً از برخورد فیزیکی زشت نماینده مجلس شورای اسلامی با یکی از نیروهای ناجا متأسفم. وقتی کسانی که باید پایبندی بیشتری به قانون داشته باشند، قانونشکنی میکنند دیگر چه توقعی از دیگران میتوان داشت.

از آن نماینده ضارب مأمور راهنمایی و رانندگی میپرسم مگر قانون برای همه یکسان نیست؟! در یک نظام دینی به فرض اینکه مأمور حتی اهانت کرده باشد آیا مجوزی برای برخورد فیزیکی با پلیس وجود دارد؟! اگر فرد دیگری این حرکت زشت را مرتکب میشد شما چه قضاوتی درباره او میکردید؟!!

پیاز که مدتی است اشک بیشتری درمیآورد کیلوئی 4-5 هزار تومان شد یعنی از موز پیشی گرفت، گوشت از 20 و چند هزار به چهل هزار رسید و داروها اغلب تا 50 درصد گرانتر شدند ولی در این بین یارانهها همچنان ثابت مانده است. چرا؟!

باغداران در حلقه دلالان مجبورند میوهها را با قیمت اندک معامله کنند اما حالا که راه صادرات به کشور قطر هموار شده است چرا دولت همکاری لازم را در جهت صادرات میوه با تجار ایرانی انجام نمیدهد؟

به یاد داریم آقای رئیس جمهور در مناظرههای انتخاباتی و نطقهای پس از انتخاب خود اعلام کردند با برجام تمام تحریمها برداشته میشود. برداشته که نشد هیچ تحریمها را بیشتر هم کردهاند در کمال تعجب شاهدیم که ایشان تحریمهای 98 درصدی جدید آمریکا را لاپوشانی میکنند.

من برای کسانی که با وقاحت به دنبال سهمخواهی در سیطره بر دستگاه اجرائی هستند میخواهم نشان بدهم سهم ما جانبازان چه بوده است. 15 سال پیش زمینی را به صورت مشاع به ما دادهاند و با گذشت این مدت هنوز آماده نشده است، در حالی که پول آن را 15 سال قبل گرفتهاند! یا لایحه خدمترسانی به جانبازان بعداز سیسال هنوز اجرائی نشده است!

برای دریافت وام از بانک صادرات رشتیان رشت مبلغ 4 میلیون سپردهگذاری کردم و 20 میلیون وام گرفتم. علیرغم پرداخت 14 قسط از وام دریافتی، بانک از عودت مبلغ 4 میلیون سپردهام سر باز میزند آیا این کار قانونی است؟ مسئولان امر پاسخ دهند.


بخش کوچصفهان رشت در روزهای یکشنبه و چهارشنبه بازار محلی دارد و تنها سرویس بهداشتی این بخش در 50 متری شهرداری مدت یک ماه است که تعطیل است و فروشندگان در سختی قرار دارند. از مسئولان امر درخواست میشود نسبت به راهاندازی آن اقدام نمایند.


با توجه به اینکه عمر دولت یازدهم به اتمام رسید پیشنهاد میکنم با گذشت 6 سال از انتظار ما برای مسکن مهر (پردیس فاز 11) و ناامیدی از دولت مدعی تدبیر و نمایندگان مجلس، آن را به میراث فرهنگی تحویل دهند تا پس از تبدیل شدن به آثار باستانی در صورت صلاحدید به متقاضیان واگذار نمایند!

دولت یازدهم با کارنامه غیرقابل قبول در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خاطرات تلخ و فراموش نشدنی از بیحرمتی به منتقدین پایان یافت. ملت شریف هرگز فراموش نمیکند که دستاوردهای هستهای را که ثمره خون شهدا بود به ثمن بخس از دست داد. اوامر رهبری در گرفتن تضمین از شیطان بزرگ و اروپا و نیز اقدامات متوازن در اجرای برجام را نادیده گرفت. اینها بزرگترین حقالناس بود که به عهده دولت یازدهم باقی ماند. تنها هنر دولت توافق هستهای به هر قیمت بود و امروز نیز حفظ برجام بدفرجام به هر قیمت مدنظر است.

اگر مسئولین نیز شهامت و جسارت امام خامنهای را داشتند شیطان بزرگ و اروپائیها و همپالگیهایشان با ترس توأم با احترام و کرنش در مقابل ملت ایران سخن میگفتند و رفتار میکردند.

از آقای عراقچی درخواست میشود از رهبری هزینه نکنند و به توجیه ناچسب تصویب «مادر تحریمها» توسط نمایندگان مجلس آمریکا نپردازند، چرا که رهبری در خلال مذاکرات و اجرای برجام نکات ضروری را به مسئولین امر متذکر شدند ولی متأسفانه گوش شنوائی نبود. اگر توجه میشد امروز نیازی به توجیههای امثال شما نبود.

رهبر دوراندیش انقلاب براساس شناخت عمیق از دشمن و استدلال محکم عقلی فرمودند: من به این مذاکرات خوشبین نیستم ولی متأسفانه فرزندان خاماندیش ولی پرمدعا در برابر پدر خانواده گفتند ما به این مذاکرات خوشبین هستیم... و حالا با این همه خسارت برای فرار از قبول مسئولیت خسارت به وجود آمده اظهار میدارند تمام مذاکرات با نظر رهبری بوده است! آیا دستگاههای نظارتی در قبال این خسارت سنگین مسئولیتی ندارند؟

دولت فضایی ایجاد کرد که کمتر کسی جرأت اعتراض به برجام را داشت. اما اکنون آش آنقدر شور شده که فریاد اعتراض کاسبان برجام را هم درآورده است.


آقای ظریف را از نظر محبوبیت در کنار سردار سلیمانی قرار دادن قیاس معالفارق است چرا که آقای ظریف با سه سال دوندگی و دائم السفر بودن نتیجهاش به قول همکارانش در دولت تقریباً هیچ بوده است فقط با تبلیغات دروغ رسانهها و روزنامههای زنجیرهای بلوف فتحالفتوح تحویل ملت دادند ولی سردار سلیمانی طی این مدت تقریباً عراق را از لوث تکفیریها پاکسازی کرد و در سوریه نیز آنها را به نفسهای آخرشان رسانده است و انشاءالله به زودی شاهد پیروزیهای بیشتر جبهه مقاومت در منطقه خواهیم بود.


به آقای رئیسجمهور و همکارانش عرض میکنم اگر تحریمهای جدید آمریکا علیه ایران همان قبلیها است و جدید نیست پس چرا دو سال وقت ملت و کشور را صرف برجام و مذاکره بیحاصل کردهاید و هستهای را با پر کردن سیمان از بین بردید.

همان نشریات زنجیرهای که برجام و آمریکا را بزک کردند و در دو انتخابات ریاستجمهوری از رئیسجمهور کنونی حمایت کردند امروز بر علیه دولت تیترهای اعتراضی میزنند و سهمشان را از دولت و کابینه جدید به صورت نقد میخواهند! پس سهم یک ملت از کابینه دولت چه میشود؟


شکافهای عمیق بین مدعیان اصلاحات و حامیان دولت را میتوان در سهمخواهی مدعیان اصلاحات از کابینه دولت دوازدهم مشاهده کرد. گلایههای شدیداللحن آنان نشان میدهد که قصد دارند حرفهای ناگفته بسیاری را علیه آقای روحانی در آینده بیان کنند.

کاش مسئولان درباره افزایش ناگهانی قیمت میلگرد و دلیل این افزایش توضیحی میدادند. بعد از سالها انتظار و فلاکت نوبت وام ساخت مسکن، چند میلیون این وام را باید به خرید فقط میلگرد اختصاص دهم! واقعاً درمانده و مستأصل شدهام.

آقای صالحی صاحب قسمهای جلاله در مصاحبه با تلویزیون لبنان اظهار داشت، اگر ترامپ برجام را پاره کند، آمریکا ضرر خواهد کرد! اگر مراد ایشان فقط کاغذ آن باشد که هرگز چنین کار احمقانهای انجام نخواهد داد، و اگر مراد تعهدات برجام است که آمریکا هیچ ضرری نکرده است و این ایران عزیز است که دائم باید خسارت وادادگی شما را به غرب به ویژه شیطان بزرگ بپردازد.


کیهان به عنوان زبان گویای ملت موظف است واقعیت جامعه یعنی رکود و بیکاری سراسری را به گوش مسئولان برساند. حق این ملت نیست که تا این حد تحت فشار گرانی و مشکلات ناشی از ناتوانی دولت و دولتمردان کمر خم کند.


ای کاش آقای لاریجانی درباره عکس سلفی اظهارنظر نمیکرد. گفتند که در این ماجرا بزرگنمایی شده است و کار عظیم حضور مهمانان دیده نشده است! در شرایطی که حتی افغانستان و کشورهای عربی همسایه یا شرکت نکردند یا در سطحی نازل شرکت کردند، انصاف دهید چه کسی بزرگنمایی میکند؟! آیا صحنهای که موگرینی جلو و نمایندگان پشت سر او صف بکشند و آقای قشقاوی مقام وزارت امور خارجه عکس بگیرد، دردناک نیست؟!

کاش یک ذره از حس وطندوستی خانم موگرینی در وجود چند نفر نماینده حقیر مجلس ما بود به ويژه آن نمایندهای که حتی احترام لباس مقدس روحانیت را هم نگه نداشت.

آمریکا در برجام بدون هزینه به اهداف خود رسید و ما کاملا ضرر کردیم. مسئولان دلشان را به وعدههای پوچ آمریکاییها خوش کردهاند که چه بشود! حداقل این لاشه متعفن برجام را دفن کنند که بوی زننده آن مشام ملت را این قدر اذیت نکند.

وکیلی از نمایندگان مجلس گفته سهم زنان در کابینه کم است. معنی این حرف این است که بعضیها کاری به شایستهسالاری ندارند و نگاه آنان به مدیران نگاه تبلیغاتی جنسیتی است.

وقتی نمایندهای از بیکاری جوانان کشور و گرانی سرسامآور اجناس و خدمات دردش نیاید معلوم است که اقدام به عکس سلفی گرفتن با یک خانم خارجی مهاجم به معیشت این مردم میکند و به ریش مردم میخندد.

آیا غصه از این بالاتر که کشور و مردم دچار انواع فشار گرانی و تورم باشند و آمریکا پیدرپی ایران را تحریم بکند. از این طرف گروهی از نمایندگان کمیته رفع حصر از «سران فتنه» که عامل بسیاری از همین مشکلات هستند تشکیل دهند.

به نمایندگانی که حقارت خویش را با عکس سلفی با موگرینی به اثبات رساندند عرض میکنم اگر ادعای مردمی بودن داشتید بایستی با مردمی که به شما رای دادند و با مشقت و سختی ناشی از تحریمهای ظالمانه غرب روزگار میگذرانند عکس سلفی میگرفتید، نه با تحریمکننده این مردم.

عملی شدن اقتصاد مقاومتی با وجود امثال آن نمایندگان غربگرا در مجلس شورای اسلامی که افتضاح روز مراسم تحلیف آقای رئیسجمهور را به وجود آوردند کار بسیار سختی است.

رفتار سخیف و تاسفآور برخی نمایندگان اصلاحطلب در روز تحلیف این مطلب را به ذهن میآورد که در جلسات و مذاکرات محرمانه با آنها چگونه از حقوق ملت یعنی موکلان خود دفاع میکنند.

به آن نمایندگان ضعیفالنفس مجلس توصیه میکنم با بزرگترین قراردادهای دولت برای رفع مشکلات اقتصادی با فرانسه و دیگر شرکا(رنو، توتال و... 2030 و برجام بدفرجام و...) نیز همانند موگرینی عکس سلفی بگیرند. واقعا چنین افرادی ممکن است که به تحریمهای ناجوانمردانه اعتراض کنند؟

موکلان از کار زشت نمایندگان خود که با گرفتن عکس سلفی حقارتآمیز عزت کشور ایران را خدشهدار کردند برائت میجویند و تنفر خود از این حرکت حقیرانه را فریاد میکنند.

عذرخواهی نماینده شیراز بابت کار زشت عکس سلفی حقارتآمیز گرفتن با یک زن اجنبی در صحن مجلس شورای اسلامی حداقل کاری است که مرتکبین این عمل تحقیرآمیز باید انجام بدهند. امیدواریم توبه کنند و به دنبال جبران این خسارت باشند.

برای عزت و سربلندی ایران در آن سوی مرزها شهدای بسیاری دادهایم و میدهیم و امنیت و آسایش کشور را مدیون این از خودگذشتگی هستیم اما عدهای درخانه ملت عملی را انجام میدهند که موجب تحقیر ایرانیان میشود. نفرتی که امروز جامعه از نمایندگان جریان تحقیر ملی دارد شامل حال کسانی که چنین افرادی را به ملت معرفی کردند نیز میشود.

باعث تاسف است در مجلسی که مزین به عکس شهدای 72 تن انفجار حزب جمهوری اسلامی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی است، تعدادی از نمایندگان آن، اقدام به سلفی گرفتن حقارتبار با یک زن دشمن ملت ایران بکنند. واقعا جای این افراد در مجلس شورای اسلامی نیست.

مجلس دهم از ابتدای کار به جای اینکه حامی مردم و منافع ملی باشد بیشتر به یک دورهمی حزبی و جناحی بدل شد. برخی از نمایندگان با این سلفی حقارتآمیز خود را در صدر اخبار رسانههای جهان مطرح کردند. به نمایندگان خطاکار عرض میکنم که این رفتارشان نقض حقوق شهروندی همه ایرانیان بود. چون آبروی یک ملت بزرگترین حق آحاد آن ملت است.

به آن معدود فوتبالیستهای پولپرست کشور نباید اجازه داد عزت و آبروی کشور را معامله کنند. این ملت به یک کف دست نان و جرعهای آب قانع هستند و درمقابل دشمنان سر خم نکردهاند.


درود خدا بر آقای شریعتمداری مدیرمسئول محترم کیهان که هرازچندگاهی حرف دل امت حزبالله را گوشزد میکند ولی کو گوش شنوا! به عنوان ناظر شورای نگهبان در بیش از 12 شعبه اخذ رای شاهد کمکاری و تخلفاتی از مجریان انتخابات بودم که در طول این 38 سال بیسابقه بوده است!


نام بعضی از کشورهای مدعو مراسم تحلیف را باید با ذرهبین در نقشه پیدا میکردی از طرفی سلفی حقارت با آن زن اجنبی که برای گرفتن امتیاز تاسیس دفتر فتنهگری اروپاییها در تهران آمده بود، از برکات موجود ناقصالخلقهای به نام برجام است.

کشور پر شده از خودروهای وارداتی فرانسوی، چرا؟! آیا مسئولین مدعی اجرای اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، سر خود را که زیر برف نکردهاند؟!

ولنگاری فرهنگی، ترویج ابتذال، بیحیایی در فضای مجازی از سوی دشمنان، جوانان کشور را هدف گرفته است. متاسفانه دستگاههای مسئول نیز یا غافلند یا خود را به غفلت زدهاند. چرا باید این همه ابتذال به راحتی به درون همه خانههای مردم سرازیر شود؟ آیا هیچ کنترلی نباید بر فضای مجازی اعمال شود؟

جناب رئیسجمهور! بنده در یک شرکت قطعهسازی خودرو کار میکنم که چند ماه است حقوق کارگران را پرداخت نمیکنند! ولی از آن طرف در کشور برای ورود خودروهای خارجی باز و بیحد و حساب واردات خودرو با له کردن صنعت داخلی و پر کردن جیب اجانب ادامه دارد. آن هم در شرایطی که تحریمهای ظالمانه شدیدتر شده است. لطف کنید در شروع دولت جدید، به این وضع آشفته رسیدگی کنید. خودمان داریم کشورمان را تحریم میکنیم! این درد بزرگی است.

هم کسانی که در خارج ایران را تحریم کردهاند و هم افرادی که در داخل تلاش میکنند که بگویند برجام نقض نشده هر دو به منزله دو تیغه قیچی علیه مصلحت مردم عمل میکنند. همچنین جواب نقضهای مکرر آمریکا این نیست که دائما بگوییم ما در نقض برجام پیشقدم نمیشویم. برجام بر باد رفته است.


اگر نمایندگان مجلس به امثال آقای زنگنه رای دهند در قراردادهای خسارتبار او و بیکاری جوانان و آوارگی آنها شریکند و باید در محضر حق پاسخگو باشند.

با عکس سلفی حقارتی که از بعضی نمایندگان مجلس با یک خانم حامی رژیم اشغالگر قدس در مراسم تحلیف آقای رئیسجمهور در مجلس چاپ شده انتظار حل مشکلات اقتصادی و فرهنگی کشور توسط چنین نمایندگان ذلیل غرب انتظار بیهودهای است.


در این گرانی اقلام مصرفی و مایحتاج خانوادهها و بیثباتی در بازار مسکن و اوضاع بد اقتصادی که موجب بیکاری جوانان شده، مجلسی که باید پناه مردم باشد برخی از نمایندگانش نوبت میایستند تا با گرفتن سلفی با یک مقام اروپایی آن را در فضای مجازی به اشتراک بگذارند.


روزی در همین سرزمین افتخار جوانان و مسئولین مسابقه برای شهادت بود نه پست و ریاست و یا تقلا برای گرفتن عکس سلفی با یک زن اجنبی نماینده اردوگاه ظلم جهانی. ما از عزیزان شهید خود شرمندهایم و خجالت میکشیم.

این سلفی گرفتن نمایندگان مدعی اصلاحطلبی نشان داد که دغدغه این طیف گرفتن عکس یادگاری و ذوقزدگی از حضور غربیها است، آنان نماینده مردم عادی نیستند و پیرو سنتهای طبقات به تازگی اشرافی شده هستند.

خجالت کشیدیم از رایی که به این نمایندگان حقیر سلفی بگیر دادیم! حیف از مردمی که به امید بهبود اوضاع ساعتها در صف انتخابات مجلس ایستادند ولی اکنون به خاطر چنین نمایندگانی مضحکه دشمنان شدهاند.


کاری به انعکاس رفتار نمایندگان در جهان نداریم و به واکنش مردم ایران توجه کنیم خواهیم شنید که همه در عدم صلاحیت چنین نمایندگانی اتفاق نظر دارند و شاید استعفای آنان کمی از خشم مردم بکاهد.

نگاهی گذرا به رسانههای معتبر جهان عمق بیخردی را در سلفی حقارت نشان میدهد و کوچکترین کار استعفای دستهجمعی آن تعداد نماینده است.

در رسانههای همان چند کشور که برخی، آنها را جامعه جهانی میخوانند سلفی حقارت تعدادی نمایندگان بازتاب گستردهای داشت. نقدی هم که در داخل به این رفتار تحقیرآمیز شد از طرف مردم ایران بود و به جناح خاصی ارتباط نداشت، انگار نایبرئیس مجلس صدای اعتراض مردم را نمیشنود؟!

نمایندگان مجلس باید با چند پاسدار حفاظت مجلس عکس سلفی میگرفتند که با به خطر انداختن جان خود، آنان را از یک فاجعه بزرگ نجات دادند نه با یک زن اجنبی حامی تحریم ایران. این کار زشت آنان واقعا مایه شرمساری شد.


بنده یک کارگر ساده هستم. روزی مشکلاتم در این وضعیت اقتصادی را مطرح کردم که به گوش مسئولین برسد ولی با دیدن تصاویر نمایندگان سلفی بگیر با موگرینی شرمنده شدم. فکر کردم که ما چقدر ساده دل هستیم که اینها نماینده ما هستند که بخواهند مشکلات ما را حل کنند؟!

هنرمندان صاحب نام در مقابل دیدگان چند میلیون بیننده با افتخار جلوی پای فرزند شهید زانو میزنند و اشک میریزند و با افتخار با آنها عکس سلفی میگیرند و آن وقت مجلس و نماینده ملت با التماس با مسئول سیاست خارجی دشمنان این ملت عکس سلفی میگیرد!

من اگر به جای رئیسجمهور بودم فورا آقای قشقاوی معاون سلفیبگیر وزارت امور خارجه را برکنار میکردم و به دادگاه تخلفات اداری میفرستادم!


نمایندگان مجلس قسم خوردهاند که حافظ عزت ایران باشند ولی متأسفانه دیده می شود که برخی از آنان کاملا بیتوجه به این مسائل هستند. آمریکا وقتی شاهد این وضع است طبیعی است که با دلخوشی به همین افراد سستعنصر علیه نظام برنامهریزی کند.

از چگونگی سلوک بعضی از نمایندگان میتوان فهمید که برای مجلس و نمایندگی ملت بزرگ ایران کوچک هستند و احتمالا به هر روش دمدستی ممکن این جایگاه را اشغال کردهاند و طبیعی است که در حادثهای مثل دیدار با یک زن اجنبی درون خود را بیرون میریزند.

کاش مرده بودیم و هرگز شاهد چنین ذلت و خواری که بعضی از نما
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
سکوت دربرابرخیانت ازخود خیانت بدتراست.
وپاسخ ظلم چوب بی صدای الهی است.
انتظار از مسئولان ونمایند گان مجلس شورای اسلامی
خواهش میکنم پیام مرا چاپ کنید تا مسئولان پاسخ دهند
آیا بهتر نیست مسئولان ونمایند گان مجلس این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
متأسفانه درمدت 8 سال است به شکایت های آنان هم رسیدگی نشده است.
امید واریم راضی نباشید حق پایمال گردد.
آیا داد رسی هست که بررسی و رسیدگی کند وداد مظلوم بستاید واحقاق حق نماید.
بدون رعایت قانون حق نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت را پایمال نمایند. طبق مدارک موجود 8 سال طول کشید وهنوزنتیجه ای نگرفت ایم.
ازسال 1389 هنوزهیچ گونه اقدامی دراین زمینه صورت نگرفته است.
وتاکنون تمام نامه هایم یا جواب داد نشده و یا رد شده است.
مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق 7 گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات استان تهران به خاطر، به علت بی نظمی های، بی عدالتی وخیانت های دولت احمد نژاد رئیس جمهورسابق وهمدستی روح الهی مدیرعامل سابق شرکت مخابرات استان تهران به یاد گار مانده است.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۳
0
0
خواهش می کنیم صدای ما را به گوش ریاست محترم قوه قضائیه برسانید.
ودرقانون به هرجرم کوچکی هم رسیدگی می شود پس چه شد.
چرا زیرپای خود را نگاه نمی کنید ته چه زمان باید بی قانونی وبی عدالتی ها را تحمل کنیم. متاسفانه هیچ مرجعی پاسخگو شکایات واعتراض های ما نیست. هراعتراض می کنند رسیدگی نمی شود. چرا
بزرگترین گناه دروغ است.
کسانی که درصدا وسیما و رسانه ها ادعای می کنند قانون برای همه یکسان است دروغ می گویید. 8 سال است درانتظاردریافت اضافه کاری، شبکاری وتعطیل کاری مدت 4 سال سال است که اضافه کاری وشبکاری و... خود را پرداخت نکرده است. چرا هیچکس پاسخگو نیست؟!
هیچ مدیریتی درشرکت مخابرات منطقه تهران و شرکت مخابرات ایران درمدت 8 سال است پاسخگو نیستند.
هیچ کس جوابگو نیست. تاکنون مسئولان کشور نه جوابگو بوده ونه عملی انجام داده اند.
نه شرکت مخابرات منطقه تهران ونه شرکت مخابرات ایران هیچ یک پاسخگو نیست.
لطفا موضوع را پیگیری کنید.
لطفا دراین مورد باید توضیح دهند.
چرا سازمان بازرسی کل کشوردرمدت 8 سال به این موضوع رسیدگی نمی کند.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی منطقه تهران وابسته شرکت مخابرات استان تهران
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات منطقه تهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
0
0
شرم آور است که دولتمردان، نمایند گان مجلس شورای اسلامی و مسئولان درمدت 8 سال است نتوانسته مشکلات نگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات منطقه تهران را حل کند. وبه هر جای هم شکایت واعتراض کرده ایم و رسیدگی نکرده است سکوت اختیارکرده است.
آیا برای گرفتن حق قانونی خود را درمدت 8 سال است باید ازطریق رسانه های این همه اعتراض کنیم.
جمعی ازنگهبانان رسمی مراکزتلفن ثابت تابعه ادارات کل مناطق هفت گانه مخابراتی وابسته به شرکت مخابرات منطقه تهران
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار