شهدای ایران shohadayeiran.com

قنادباشی در گفتگو با شهدای ایران مطرح کرد:
دولت‌های جهان رژیم صهیونیستی رابه عنوان یک دولت جنایتکار و دولتی که مرتکب نسل کشی و پاکسازی قومی شده است می‌شناسند. رفح الان پر از جمعیت است و هرگونه حمله به آن درواقع جنایت،نسل کشی و یک نوع پاکسازی قومی است و این جرم بزرگی برای یک دولت به شمار می رود که رژیم صهیونیستی مرتکب آن شده است . غیر از این رژیم صهیونیستی ادامه جنگ با حمله به رفح را انتخاب کرده است چرا که معتقد است؛ این کار فروپاشی دولت نتانیاهو را بر هم می‌زند.

جعفر قناد باشی کارشناس مسائل خاور میانه در گفتگو با  خبرنگار سرویس بین الملل پایگاه خبری  شهدای ایران  در خصوص آخرین تحولات غزه گفت:  رژیم صهیونیستی اهداف متعددی را در حمله به رفح که در قسمت جنوبی نوارغزه قرار دارد دنبال می‌کند. بخشی از هدف رژیم صهیونیستی این است که؛ صهیونیست‌ها می‌خواهند جنگ را ادامه دهند چرا که پایان جنگ در واقع پایان نتانیاهو خواهد بود.

وی افزود:  بسیاری در خود اسرائیل منتظر هستند که جنگ تمام شود و در واقع نتانیاهو را درعرصه سیاسی عزل کنند یازمینه‌ی محاکمه نتانیاهو را فراهم کنند، لذامسئله درست این است که اسرائیلی‌ها درحمله به غزه و رفح سعی دارند از مجازاتی که انتظار آنها را می‌کشد فرار کنند و آن مجازات هم برکناری نتانیاهو است که با پایان جنگ باید نتانیاهو نیز برکنار شود.

قناد باشی با بیان اینکه هدف دیگری که رژیم صهیونیستی دنبال می‌کند، دستاوردسازی است، بیان داشت : رژیم صهیونیستی برای اینکه شکست در مقابل غزه رانپذیرد. درواقع میخواهد وانمود کند که پیروزمیدان است و به خیال خودش با این کارپیروزی شاخصی را به دست می آورد.  مانند دستیابی به محل اختفای آقای سنوار که به نوعی پرونده نظامی هست یابه نوعی باادامه جنگ‌هاوکشتارهایشان می‌خواهند حماس را مجبور کنند که شرایط آنها در جنگ را بپذیرد.  لذا آنها به دنبال دستاوردیادستگیری سران حماس هستند.

 این کارشناس مسائل خاورمیانه خاطر نشان کرد: هدف دیگراسرائیل فراری دادن مردم ازفلسطین به مقصد مصر است. رفح در نزدیک مرز کشور مصر قرار دارد لذا رژیم اشغالگر بامتمرکز کردن حملات نظامی به این نقطه تلاش می‌کنند؛تا شرایط را برای مردم سخت تر کنند و باعث کوچ کردن  آنها به مصر شوند. بسیاری از مردم فلسطین به دنبال شرایط جنگ چهار ماهه از رفح به مصر مهاجرت کردند؛هم اکنون بیش از یک میلیون و دویست الی ۳۰۰ هزار نفر فلسطینی در رفح هستند.  آنها می‌خواهند با این کار فشار وارد کنند تا مردم به مصر فرار کنند که چنین چیزی امکان پذیر نیست.

 قناد باشی عواقب حمله به رفح را برای رژیم صهیونیستی  اینگونه تبیین کرد: دولت‌های جهان رژیم صهیونیستی رابه عنوان یک دولت جنایتکار و دولتی که مرتکب نسل کشی و پاکسازی قومی شده است می‌شناسند. رفح الان پر از جمعیت است و هرگونه حمله به آن درواقع جنایت،نسل کشی و یک نوع پاکسازی قومی است و این جرم بزرگی برای یک دولت به شمار می رود که رژیم صهیونیستی مرتکب آن شده است . غیر از این رژیم صهیونیستی ادامه جنگ با حمله به رفح را انتخاب کرده است چرا که معتقد است؛ این کار فروپاشی دولت نتانیاهو را بر هم می‌زند.

وی درآخر تصریح کرد: این جزو مهم ترین اهدافی است که آنها دنبال می‌کنند؛اما نتیجه آنچنانی برای آنها ندارد یعنی بمباران رفح و ادامه ی کودک کشی آن هم در فضایی که صهیونیست ها به عنوان قاتل کودکان شناخته شده اند  مصداق درجا زدن هست و این در واقع عمیق‌تر شدن نفرت و خشم عمومی علیه آنهارا به دنبال دارد.که می‌تواند عزم بیشتری را در فلسطینی‌ها و مردم مسلمان جهان برای مقابله با آنها را راسخ‌تر کند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار