شهدای ایران shohadayeiran.com

  شهدای ایران:پس از جمع بندی ازقدرت و نمایش خیره کننده تجهیزات و تسلیحات متنوع تدافعی و تهاجمی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ رژیم صهیونیستی سعی نمود به وسیله انتشار تبلیغات و عملیات روانی گسترده؛ توانمندی عملیاتی نیروهای نظامی و ساختارجامعه ایران را کمرنگ سازد.

علاوه بر بعد عملیات روانی، صهیونیست ها تصور می نمایند برای اعمال فشار به تیم سیاست خارجی ایران خلأ تهدیدات نظامی و تلفیق آن با فشار سیاسی را با کنش مستقیم خود پوشش دهند. اگرچه آمریکایی ها تلاش داشته اندخودراهمگام انهابدانند. لیکن مشخص است که این محور از موضع گیری های آمریکا، نتوانسته رضایت سران رژیم صهیونیستی را جلب کندوباعث حتی اختلافهای شده است...
مردابی که درساختارسیاسی.امنیتی این رژیم جعلی وجودداردنقشه های ضدایرانی صهیونیست ها را در خود فرو می برد و صاحب منصبان این رژیم جنایتکاربه شدت ازآن هراس دارند در جای دیگری است: علی رغم شاخه و شانه کشیدن های نظامیان و مقامات سیاسی ارشد دولت جعلی اسرائیل؛ شکاف عمیقی بین جامعه اطلاعاتی ، امنیتی وسیاسی در کابینه امنیتی وجامعه صهیونیست ها درحوزه داخلی وجود داردوازطرفی بدعهدی دولت غیرقابل اعتماد آمریکا؛ که دیگر اجماعی در کار نیست! حماقت نتانیاهو برای ترغیب امریکا با هدف حداکثر سازی فشارها در جهت عقب راندن ایرانیان ومتعاقب  مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی  در مقابل عملکرد حکیمانه و سنجیده جمهوری اسلامی باهدایت مستقیم رهبرحکیم انقلاب اسلامی به خودش اصابت کرده است! 
 تحرک رژیم صهیونیستی ولو جنگ روانی وفاقد منطق عملیاتی دور از انتظار می باشد زیرا نبرد کنونی خصوصاً در لایه های اطلاعاتی، ضداطلاعاتی، امنیتی وجامعه سیاسی در بستر جنگ ترکیبی در جریان است. خصلت جنگ ترکیبی آن است که از کوچکترین فرصت، امکان ضربه زدن به حریف را فراهم بیاورد. لذا در عین لحاظ نمودن آمادگی های رزمی و آشکارسازی عزم و اراده در اعمال قدرت دفاعی، در نظر داشتن تقویم های امنیتی و هوشیاری و اقدامات جهادی جامعه اطلاعاتی نیز در مقطع زمانی پیش رو؛ جزئی از الزامات خنثی سازی تهدیدات امنیتی علیه ملت ایران به شمار می رود. همچنین مناسب است به روش های مقتضی این مطلب برای آمریکایی ها  فرماندهان منطقه ای به ویژه تروریست های سنتکام و همچنین مقامات سیاسی آنان جا انداخته شود که با کوچکترین اشتباه صهیونیست ها؛ فرآیند انتقام خون به ناحق ریخته سرداران شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و همرزمان آنان در قتلگاه و بامداد خونین فرودگاه بغداد به سرعت وارد فاز نهایی و مرحله پایانی خواهد شد(زیرامحرم وصفرعشاق کربلادرپیش است) جایی که با فروپاشی رژیم اشغالگر قدس و خروج فرارگونه آمریکا از منطقه همراه خواهد بود.
هدیه به محضرشهدای کربلا،نینواو شهدای مظلوم نهضت جهانی اسلام از جمله حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس صلوات.

*سعید شهرابی فراهانی / تحلیل گر سیاسی، امنیتی و بین‌الملل

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار