شهدای ایران shohadayeiran.com

گفتم: دزدی برای فرار از دست پلیس درون پوست بُز رفت ولی گیر گرگ افتاد و گرگ او را خورد. رفقای گرگ پرسیدند چی خوردی؟ گفت؛ بُز بود ولی مزه خر می‌داد!

به گزارش  شهدای ایران، روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود خود نوشت:

گفت: رادیو فردا وابسته به شاخه خارجی سازمان «سیا» در تحلیلی آورده است « ‌ناآرامی‌های اخیر فرانسه که ابتدا در اعتراض به ‌کشته‌شدن یک نوجوان آغاز شد در صورت تکرار می‌تواند موجودیت جمهوری اسلامی را به خطر بیندازد»!

گفتم: پرت و پلا و نامربوط گفته است. دور از جون

و بلانسبت خر که حیوان زحمتکش و بی‌آزاری است، این رادیوفردا یک طویله الاغ است و تازه دُمش هم بیرون می‌ماند!

گفت: سال گذشته فرانسه و انگلیس و آلمان و آمریکا

و رژیم صهیونیستی همه توان و ایل و تبارشان را برای راه‌اندازی اغتشاش در ایران به میدان آوردند و نتوانستند هیچ غلطی بکنند. حالا شورش فرانسه که به یک قیام تمام عیار مردمی تبدیل شده چگونه با اغتشاشات اجق وجق‌ها در ایران قابل مقایسه است؟!

گفتم: حیوون زبون بسته زیادی خورده و گُرگیجه گرفته!

گفت: یک نویسنده لبنانی با تمسخر نوشته تحلیل مضحک رادیو فردا برای فرار از رسوایی شکست اغتشاشات در ایران و فراگیر شدن آشوب‌ها در فرانسه است که البته فرار ناشیانه‌ای است!

گفتم: دزدی برای فرار از دست پلیس درون پوست بُز رفت ولی گیر گرگ افتاد و گرگ او را خورد. رفقای گرگ پرسیدند

چی خوردی؟ گفت؛ بُز بود ولی مزه خر می‌داد!

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار