شهدای ایران shohadayeiran.com

روش گردآوری و نتایج پیمایش بانوان بی‌حجاب در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که خرداد ماه ۱۴۰۲ با مشارکت ۹۹۲ نفر از بانوان بی‌حجاب از سوی مرکز مطالعات فرهنگی تیام انجام شده است.

به گزارش شهدای ایران  به نقل از رسا، مرکز مطالعات فرهنگی تیام وابسته به پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام که در خردادماه سال جاری، اقدام به انجام پژوهشی با مشارکت 992 نفر از بانوان بی‌حجاب در مناطق 22‌گانه شهر تهران کرده بود، روش گردآوری و نتایج این پیمایش را در نشستی با حضور فرهیختگان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه ارائه کرد.

 در این نشست که دوشنبه پنجم تیر 1402 در سالن آیت‌الله حائری شیرازی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم برگزار شد، دکتر حبیب‌الله اسداللهی مدیر مرکز مطالعات فرهنگی تیام، هدف از ارائه روش گردآوری و نتایج این پیمایش را اخذ نظرات فرهیختگان حوزه و دانشگاه و نقش مؤثر آن در تقویت تحلیل و اثربخشی نتایج عنوان کرد.

مدیر علمی پیمایش بانوان بی‌حجاب در مناطق 22‌گانه شهر تهران گفت: این پیمایش به انگیزه‌های فردی، انگیزه‌های سیاسی، زمینه‌های فرهنگی اجتماعی و زمینه‌های خانوادگی و همچنین نوع واکنش بانوان بی‌‏حجاب به برخوردهای سلبی حاکمیت و زمینه‌‏های گفتگو با بانوان بی‌‏حجاب، پرداخته است.

وی با بیان اینکه 46.6 درصد پاسخگویان مجرد، 42.8 درصد آنان متاهل، 8.7 درصد طلاق گرفته و 1.9 درصد همسر فوت‌شده هستند و بیشترین درصد پاسخگویان برابر 39.2 درصد در رده سنی 23 تا 32 سال (دهه 70) قرار دارند، افزود: گروه سنی پاسخ‌دهندگان 33 تا 42 سال (دهه 60) برابر 30.7 درصد، 18 تا 22 سال (دهه 80) برابر 19.9 درصد، 43 تا 52 سال (دهه 50) برابر 9.4 درصد است و گروه سنی  53 تا 62 سال (دهه 40) برابر 8/0 درصد در رتبه‌‏های بعدی قرار دارند.

اسداللهی همچنین در خصوص وضعیت تحصیل پاسخگویان گفت: بیشترین درصد پاسخگویان برابر 37.2 درصد دارای مدرک دیپلم هستند و پاسخگویان دارای تحصیلات کارشناسی برابر 32.1 درصد، فوق‌دیپلم برابر 18.1 درصد، کارشناسی ارشد برابر 9.4 درصد، دکترا برابر 1.8 درصد و زیر دیپلم برابر 1.4 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

وی با بیان اینکه بیشترین درصد پاسخگویان برابر 34.9 درصد را زنان خانه‌‏دار تشکیل می‌‏دهند، اظهار داشت: دانشجویان برابر 25.1 درصد، شاغلین آزاد برابر 19.3 درصد، کارمندان برابر 14.3 درصد، بیکارها برابر 4.1 درصد، معلمان برابر 1 درصد، اساتید برابر 0.8 درصد، پشت کنکوری‌ها برابر 0.4 درصد و بازنشسته‌ها برابر 0.1 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

مدیر مرکز مطالعات فرهنگی تیام درباره توزیع درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب زمان تصمیم و اقدام به کشف حجاب گفت: نتایج گویای آن است که 6/51 درصد از بانوان بی‌حجاب شهر تهران از مهر 1401 تا خرداد 1402 تصمیم به بی‌حجابی گرفته و اقدام به این امر کرده‌اند. 4/6 درصد در آذر 1401، 4/9 درصد در دی 1401، 9/2 درصد در بهمن 1401، 1/3 درصد در اسفند 1401، 8/2 درصد در فروردین 1402 و 7/0 درصد در اردیبهشت 1402 اقدام به کشف حجاب کرده‌اند.

وی با اشاره به توزیع درصد فراوانی پاسخگویان در خصوص پذیرش تذکر مؤدبانه درباره پوشش تصریح کرد: نتایج نشان می‌دهد که 8/44 درصد بانوان بیان داشته‌اند که تذکر مؤدبانه درباره پوشش را می‌پذیرند، 5/27 درصد بانوان با این دیدگاه مخالف هستند و 7/27 درصد در این موضوع نظری ندارند.

اسداللهی با اشاره به توزیع درصد فراوانی پاسخگویان در خصوص نقش مدیریت غرب در پدیده بی‌حجابی، با بیان اینکه 3/62 درصد بانوان با این دیدگاه مخالف هستند، اظهار داشت: براساس نتایج به دست آمده 3/13 درصد بانوان بیان داشته‌اند که آزادی پوشش در ایران از سوی کشورهای غربی مدیریت می‌شود و 4/24 درصد در این موضوع نظری ندارند.

همراهی همسر با بی‌حجابی موضوع دیگر پیمایش انگیزه‌شناسی 992 نفر از بانوان بی‌حجاب بود که مدیر علمی این پیمایش در این زمینه توضیح داد: 6/69 درصد بانوان بی‌حجاب متأهل بیان کرده‌اند که همسران آنها موافق بی‌حجابی ایشان هستند، 2/17 درصد نیز اعلام داشته‌اند اگرچه همسرشان با بی‌حجابی آنها مخالف‌ است اما به انتخاب آنها احترام می‌گذارد و تنها 2/13 درصد همسران بانوان بی‌حجاب مخالف بی‌حجابی آنها هستند.

وی درباره همراهی خانواده با بی‌حجابی بانوان غیرمتأهل شامل مجرد، همسر فوت‌شده یا طلاق گرفته، ابراز کرد: 1/51 درصد بانوان بی‌حجاب غیرمتأهل بیان کرده‌اند که خانواده‌شان با بی‌حجابی آنان موافق‌اند، 6/32 درصد نیز اعلام داشته‌اند اگرچه خانواده با بی‌حجابی آنها مخالف هستند اما به انتخابشان احترام می‌گذارند و 2/16 درصد نیز بیان داشته‌اند که خانواده آنها مخالف و معترض بی‌حجابی ایشان هستند.

اسداللهی با اشاره به پاسخ شرکت‌کنندگان در این پیمایش درباره رغبت به مهاجرتشان در صورت امکان، گفت: نتایج این پیمایش گویای آن است که 5/69 درصد بانوان بی‌حجاب در صورت داشتن توان مالی زندگی کردن در هر کشور دیگر غیر ایران را ترجیح می‌دهند، 5/11 درصد با این امر مخالفند و زندگی در ایران را ترجیح می‌دهند و 1/19 درصد نیز در این موضوع نظری ندارند.

اما توزیع درصد فراوانی وضعیت اقتصادی بانوان بی‌حجاب شهر تهران به گفته مدیر علمی این پیمایش نشان می‌دهد که بیشترین درصد بانوان بی‌حجاب شهر تهران برابر 6/57 درصد، وضعیت اقتصادی خود را در حد متوسط می‌دانند، پس از آن به ترتیب 3/33 درصد وضعیت اقتصادی خود را در حد بالا، 9/6 درصد در حد پایین، 9/1 درصد در حد خیلی بالا و 4/0 درصد در حد خیلی پایین گزارش کرده‌اند.

مدیر مرکز مطالعات فرهنگی تیام درباره عدم باور به اینکه حجاب، دستور خدا است، گفت که نتایج نشان می‌دهد تنها 4/15 درصد بانوان بی‌حجاب شهر تهران، حجاب را دستوری از جانب خداوند می‌دانند، 45 درصد بانوان بی‌حجاب با این دیدگاه مخالف هستند و 6/39 درصد نیز در این موضوع نظری ندارند.

دکتر اسداللهی با بیان اینکه 6/85 درصد بانوان بی‌حجاب شهر تهران بیان داشته‌اند که بدون حجاب جذاب‌تر هستند، 3 درصد با این مقوله مخالفند و 4/11 درصد در این موضوع نظری ندارند، با اشاره به انگیزه بی‌حجابی این بانوان خاطرنشان کرد: نتایج پیمایش نشان می‌دهد که 8/60 درصد بانوان بی‌حجاب شهر تهران، یکی از انگیزه‌های خود از نپوشیدن روسری را تمایل به تجربه این مدل بیان داشته‌اند.

براساس این گزارش در ادامه این نشست و پس از گزارش مدیر علمی پیمایش بانوان بی‌حجاب در مناطق 22‌گانه تهران، حاضران در نشست به بحث و بررسی درباره نتایج آن پرداختند و دیدگاه‌های خود را در راستای تکمیل آن ارائه کردند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار