شهدای ایران shohadayeiran.com

مخالفان، بار دیگر اکثریت پارلمان کویت را در هفتمین انتخابات سراسری این کشور خلیج‌فارس به دست آوردند.

به گزارش شهدای ایران ،مخالفان، بار دیگر اکثریت پارلمان کویت را در هفتمین انتخابات سراسری این کشور خلیج‌فارس به دست آوردند.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس نتایج اعلام شده در روز چهارشنبه (امروز) ، قانونگذاران مخالف اکثریت پارلمان کویت را در هفتمین انتخابات سراسری این کشور خلیج‌فارس در بیش از یک دهه اخیر به دست آوردند و تنها یک زن توانست به پارلمان راه یابد.

قوه مقننه در کویت از سال 1962 ده‌ها بار منحل شده است.
رأی‌گیری روز سه شنبه پس از آن صورت گرفت که دادگاه قانون اساسی کویت در ماه مارس، نتایج انتخابات سال گذشته را باطل کرد - که در آن نیز اپوزیسیون (مخالفان) به دستاوردهای قابل توجهی دست یافتند - و پارلمان پیشین را که در سال 2020 انتخاب شده بود، بار دیگر به قدرت بازگرداند.
بر اساس نتایج منتشر شده توسط خبرگزاری رسمی کویت، قانونگذاران مخالف 29 کرسی از 50 کرسی پارلمان را به دست آوردند. تنها یک زن توانست به پارلمان راه یابد - جنان بوشهری، نامزد اپوزیسیون.
ترکیب پارلمان جدید بسیار شبیه به پارلمانی است که سال گذشته انتخاب و بعداً لغو شد و همه به جز 12 نماینده از 50 نماینده کرسی‌های خود را حفظ کردند.
بنا بر اعلام جامعه شفافیت کویت، یک سازمان غیردولتی، میزان مشارکت یک ساعت پیش از بسته شدن مراکز رای‌گیری به 50 درصد رسید. انتخابات سال گذشته از 63 درصد مشارکت برخوردار بود.
از زمانی که کویت در سال 1962 سیستم پارلمانی را پذیرفت، قوه مقننه ده‌ها بار منحل شده است.
در حالی که قانونگذاران در کویت انتخاب می‌شوند، وزرای کابینه کویت توسط خاندان حاکم الصباح - که بر فضای سیاسی کشور تسلطی گسترده دارد - منصوب می‌شوند.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار