شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش   شهدای ایران،مرکز مطالعات فرهنگی تیام، در پیمایشی که انجام داده است به سراغ خانم‌های ضعیف‌الحجاب رفته تا در خصوص موضوعاتی همچون دین، خانواده و نسبت‌شان با مفهوم اعتراض به ساختارهای حاکمیت، نظرسنجی کند. «فرهیختگان» بخشی از نتایج این افکارسنجی را منتشر کرده است که نشان می دهد ۸۸‌درصد بانوان کم‌حجاب تهرانی خداباورند.


۸۸‌ درصد بانوان کم‌حجاب تهرانی خداباورند

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار