شهدای ایران shohadayeiran.com

بخوانید؛
 دشمن بدنبال فتح سنگر به سنگر  در حوزه فرهنگی است بگویید آیا حکومت اسلامی و مومنین می توانند تماشاگر باشند ؟

شهدای ایران: سرویس فرهنگی/

مبارزه با غنا تعطیل است .
مبارزه با روزه خواری تعطیل است .
مبارزه با عمل های زیبایی که به جهت خودنمایی در برابر نامحرم است تعطیل است . 
مبارزه با تبلیغ زنا و روابط نامشروع در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی و سینما تعطیل است .
مبارزه با بی حجابی تعطیل است .
مبارزه با نیمه برهنگی تعطیل است .
مبارزه با شرب خمر به صورت بازدارنده تعطیل است .
مبارزه با فروش لباس های غیر شرعی تعطیل است .
مبارزه با مرتدین و توهین کنندگان به دين تعطیل است (حکمشان اعدام است) .
مبارزه با محاربین تعطیل است . 
مبارزه با بهایی ها تعطیل است(در کشور زندگی می کنند و مراکز و مهدکودک ها و مدارس خود را دارند) .
مبارزه با اساتید دانشگاهی که علنا خلاف اسلام را ترویج و تدریس می کنند تعطیل است .
مبارزه با قمار تعطیل است (از صفحات پرداخت بانکی داخل کشور سایت های قمار ، پول قمار را می گیرند) .
مبارزه با مانور تجمل و فخر فروشی تعطیل است(رهبری چند سال پیش دستور دادند مقابله بشود اما نشد) .
مبارزه با فروش سگ های خانگی که فایده دیگری ندارند تعطیل است .
مبارزه با فروش غذای مخصوص سگ و کلینیک های سگ های خانگی تعطیل است . 
مبارزه با کافه هایی که برای سگ و انسان به طور مشترک تشکیل شده تعطیل است . 
مبارزه با واردات و فروش کالاهای لوکس بدون توجیهی که با ارز کشور تحت تحریم وارد می شود تعطیل است . 
و......

 دشمن بدنبال فتح سنگر به سنگر  در حوزه فرهنگی است بگویید آیا حکومت اسلامی و مومنین می توانند تماشاگر باشد ؟

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار