شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش   شهدای ایران ،مدعیان براندازی و پایان جمهوری اسلامی این روزها در حال التماس برای آزادی این دوست و آن دوست هستند.

از براندازی تا التماس آزادی!

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار