شهدای ایران shohadayeiran.com

رسانه سعودی اینترنشنال در میزگردی درباره فردای پس از براندازی در ایران، تجزیه خاک کشور را یک امر معمولی جلوه داد.
شهدای ایران:رسانه سعودی اینترنشنال در میزگردی درباره فردای پس از براندازی در ایران، تجزیه خاک کشور را یک امر معمولی جلوه داد.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار