شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش  شهدای ایران،اجتماع بزرگ امت رسول‌الله(ص) علیه اغتشاش‌گران و آشوب‌گران روزهای گذشته، در میدان انقلاب با حضور گسترده و میلیونی مردم برگزار شد.

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر

اجتماع بزرگ امت رسول‌الله (ص) در تهران/تصاویر


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار