شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش شهدای ایران ،حضرت  آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم تجلیل از پهلوانان: «در ورزش باستانی و پهلوانی معروف گذشته ایران، جوانمردی و مردانگی هست. همین پوریای ‌ولی، هم شاعر بوده، هم پهلوان و جوانمرد بوده؛ در یک میدانی با یک نفری روبه‌رو میشود و به خاطر اینکه دل او یا مادر او نشکند، خودش را شکست میدهد و در مقابل حریفش به خاک می‌اندازد. این شکست نفْس و پا گذاشتن روی نفْس است.» 67/2/27

۱۳۶۷/۲/۲۷گر بر سر نفس خود امیری مَردی...
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار