شهدای ایران shohadayeiran.com

حضور زائری از شهرستان زرند، در گلزار شهدا که به عشق حاج قاسم و ابومهدی نام دو قلو هایش را قاسم و ابومهدی گذاشتند.
نامگذاری دو قلوها به نام قاسم و ابومهدی
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار