شهدای ایران shohadayeiran.com

شهدای ایران: استاد شهید مرتضی مطهري: چهارشنبه آخر سال می شود، بسیاری از خانواده ها (که باید بگوییم: خانواده های نادان) آتشی و هیزمی روشن می کنند، بعد آدم های سر و مر و گنده از روی آتش می پرند: ای آتش زردی من از تو، سرخی تو از من! این چقدر حماقت است.می پرسیم چرا چنین می کنید؟ می گویند: این  سنتی است میان ما مردم، از قدیم پدران ما چنین می کرده اند. قرآن می گوید:«اولو کان آباوهم لا یعقلون شیئا.»

اگر هم پدران گذشته تان چنین کاری می کردند شما وقتی می بینید یک کار احمقانه است و دلیل حماقت پدران شماست رویش را بپوشانید. چرا این سند حماقت را سال به سال تجدید می کنید؟ این فقط یک سند حماقت است که کوشش می کنید این سند حماقت را همیشه زنده نگه دارید، ماییم که چنین پدر و مادرهای احمقی داشته ایم: «اولو کان آباوهم لا یعقلون شیئا». بقره170

کتاب خدا در زندگی انسان، صفحه۶۴
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار