شهدای ایران shohadayeiran.com

گاهی مسیرم موقع نماز مغرب به مسجد امیرالمومنین میخوره. نوبنیاد. بیرون مسجد خلوت ولی بارونی و سرد. مسجد آرومیه. ایندفه یکم هم همه شد! آقای اژه ای بی تشریفات وایساده وسط صف نماز می خونه!! میثم نجفی
عکس/اژه ای بدون تشریفات وسط صف نماز
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار