شهدای ایران shohadayeiran.com

‏۶ سال جنگ در یمن نتونست ولی ۶ ثانیه جنگ در اوکراین تونست اشک بعضیا رو دراره... این ناشی از قدرت رسانه‌اس یا بابت شرافت از دست‌رفته بعضیاس؟
قدرت رسانه یا شرافت از دست رفته!!!
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار