شهدای ایران shohadayeiran.com

محسن هاشمی در آخرین جلسه شورای پنجم با اشاره به 900 مورد نامگذاری در این شورا گفت: در این دوره ۲۰ درصد از پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد.
گزارش محسن هاشمی در آخرین جلسه شورای پنجم
به گزارش شهدای ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در آخرین جلسه صحن شورای پنجم اظهار داشت: در مجموع شورای پنجم طی ۳۱۶ جلسه عادی و فوق العاده و بررسی طرح ها و لوایح حدود ۳۱۰ مصوبه عمومی و ۹۰۰ مورد نامگذاری را تصویب کرده است.

وی افزود: اعضای  شورا در جلسات مذکور با حدود ۱۰۰۰ مورد تذکر به شهرداری، تلاش خود را در جهت نظارت موثر بر عملکرد شهرداری تهران و ایجاد بسترهای قانونی صورت داد تا بتواند امروز شهر را در شرایطی آرام، با ثبات و شفاف تحویل شورای ششم بدهد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: امیدوارم، این تلاش با وجود همه کاستی ها و نقصان ها، مورد قبول مردم شریف تهران قرار گیرد و مدیریت شهری دوره ششم نیز گام های بعدی را در جهت تبدیل تهران به شهری برای زندگی و ساماندهی مشکلات کنونی و پاسخ دادن به مطالبات به حق مردم شریف تهران بردارد. ما شهر را در شرایطی آرام و با ثبات تحویل شورای ششم خواهیم داد.

وی با ارائه گزارش عملکردی از این دوره گفت: دوران چهارساله شورای پنجم مانند سایر مقاطع مسوولیت به پایان رسید و باید امانت سنگین صیانت و پیگیری از حقوق مردم را شورای ششم عهده دار شود. 

هاشمی بیان داشت: در این دوره ۲۰ درصد از پرسنل رسمی و شرکتی شهرداری و شورای شهر کاسته شد و کاهش شدید هزینه های غیرضروری، تشریفاتی و تبلیغاتی مدیریت شهری صورت گرفت.

وی عنوان کرد: اگرچه به دلیل شرایط تحریم و کرونا، دولت نتوانست وظیفه خود در تامین اعتبار ارزی و ریالی برای تجهیز ناوگان مترو و اتوبوس را انجام دهد و در این مورد هدف شورای پنجم در افزایش ظرفیت سیستم حمل ونقل عمومی محقق نشد اما در زیرساخت با تکمیل خطوط نیمه تمام متروی تهران، ۴۰ ایستگاه معادل یک سوم ایستگاههای مترو تهران به سیستم حمل و نقل عمومی افزوده شد و عملیات احداث خط جدید 10 متروی تهران نیز آغاز شد.

هاشمی افزود: شورای پنجم با اقداماتی نظیر متوقف کردن ساخت و ساز خارج از کاربری، سیستمی کردن صدور پروانه و فیش و توقف فیش های دستی و غیر رسمی، صیانت از طرح تفصیلی و توقف بارگذاری مازاد بر طرح، کاهش شدید تغییر کاربری، سیستمی کردن شورای معماری مناطق و جلوگیری از رانت و تخلف در این شوراها موجب شد تا شهرفروشی و قانون فروشی در تهران به میزان بسیار زیادی کاهش یابد و شاهد عدالت و مساوات نسبی در صدور مجوز برای شهروندان باشیم.

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار