شهدای ایران shohadayeiran.com

جنگ، حق هیچ کس نیست؛ مخصوصا کودکان...
به گزارش شهدای ایران؛ در کشوری زندگی میکنیم که زندگی کودکان تکدی گر و یا حتی کودکان قربانی خشونت خانگی، آرزوی میلیون ها کودک در دیگر نقاط جهان است. کودکانی از جنس فرزندان خودمان... با همان معصومیت ، با همان زیبایی، با همان شکنندگی و ...

کودکان زیبا و بی گناهی که زیر بمب و گلوله و موشک های آمریکایی، اسرائیلی و سعودی گاهی تبدیل به جثه های کوچک گوشت و استخوان با روح های یخ زده میشوند...

درد و رنج این کودکان پوستِ سفید و لباس های گرانقیمتشان از از آنها گرفته تا مردمِ دنیای تجمّل پرست، نگاهی به جسد کودکان خاکی و خون آلود و استخوانی نَیَدازند.کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون

کودکی....خون
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار