شهدای ایران shohadayeiran.com

مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه قرارداد سرویس مدارس در هر منطقه ای متناسب سازی می شود و به عبارتی قراردادها متناسب با شرایط و سناریوهایی که برای بازگشایی مدارس اعلام شده نوشته می شوند گفت: البته قبلا هم در قراردادها قید می شد که فقط باید بابت روزهایی که دانش آموز از سرویس استفاده می کند، هزینه پرداخت شود.
شهدای ایران؛ نورعلی عباسپور، با اشاره به شروع پیش ثبت نام رانندگان سرویس مدارس از سوی سازمان تاکسیرانی، درباره شرایط جدید استفاده از سرویس مدارس در سال تحصیلی پیش رو اظهار کرد: چنانچه دانش آموزی از سرویس مدرسه استفاده کند، هزینهاش را پرداخت میکند.

وی افزود: قرارداد در هر منطقهای متناسب سازی میشود و به عبارتی قراردادها متناسب با شرایط و سناریوهایی که برای بازگشایی مدارس اعلام شده نوشته می شوند. البته قبلا هم در قراردادها قید میشد که فقط باید بابت روزهایی که دانش آموز از سرویس استفاده می کند، هزینه پرداخت شود.

مدیرکل دفتر انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش درباره زمان اعلام هزینه سرویس مدارس گفت: نرخ سرویس مدارس را هرساله شورای شهر اعلام می کند. کارگروه ماده ۱۸ پیشنهادات را مطرح و شورای شهر تصویب می کند. هر زمان شورای شهر نرخ سرویس را اعلام کند در این باره اطلاع رسانی می شود و با خانواده هایی که نیاز به سرویس دارند قرارداد نهایی امضا میشود.

عباسپور در پاسخ به اینکه آیا رانندگان سرویس مدارس دورههای آموزشی بهداشتی برای پیشگیری از کرونا خواهند داشت؟ اظهار کرد: رانندگان سرویس مدارس تحت پوشش سازمان شهرداریها هستند. از سوی این سازمان اعلام شده است که رانندگان باید چه شرایطی را رعایت کنند. پروتکلهای بهداشتی لازم از سوی سازمان شهرداریها تنظیم و به پیمانکارها اعلام شده است.

وی ادامه داد: رعایت پروتکلهای بهداشتی، مطالبه و درخواست ما به عنوان نماینده اولیاء بوده است.

وی درباره نصب جی. پی. اس بر روی سرویس مدارس نیز اظهار کرد: شرایطی که پیش آمده روند کار را کند کرده؛ اما از کارگروه ماده ۱۸ درخواست کردهایم و بزودی جلسهای تشکیل میشود و موارد را نهایی می کنیم. قرارشد شرکتهای متنوعی که در این زمینه کار میکنند درخواستشان را ارائه دهند تا بررسی و کار انجام شود.

*خبرگزاری ایسنا
خبرهای مرتبط
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار