شهدای ایران shohadayeiran.com

حال مؤمن مانند سنبلی است که باد تند آن را حرکت می دهد، گاهی می ایستد و گاهی خمیده می گردد، ولی افراد کافر، در نداشتن انعطاف، مانند درختان سختند.
شهدای ایران: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

حکایت مؤمن چونان خوشه است که باد آن را تکان دهد، نوبتی و گاهی بایستد و نوبت دیگر می‌افتد. (در برابر طوفان گرفتاری و بلا با هوشمندی ازخود انعطاف نشان می‌دهد). اما حکایت کافر همچون درخت صنوبر است که پیوسته بپا و راست و پابرجاست تا در برابر طوفانها از ریشه بر آید و در هم شکند.

متن حدیث: 

مثل المؤمن مثل السّنبله یحرّکها الرّیح فتقوم مرّه و تقع أخری و مثل الکافر کمثل الارزه لا تزال قائمه حتّی تنقعر.

"نهج الفصاحه، حدیث ۲۶۹۱"

نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار