شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش شهدای ایران؛ امام حسين با عده كم همه چيزش را فداى اسلام كرد؛ مقابل يك امپراتورى بزرگ ايستاد و «نه» گفت؛ هر روز بايد در هر جا اين «نه» محفوظ بماند. و اين مجالسى كه هست مجالسى است كه دنبال همين است كه اين «نه» را محفوظ بدارد.

بچه‏ها و جوانهاى ما خيال نكنند كه مسئله، مسئله «ملتِ گريه» است! اين را ديگران القا كردند به شماها كه بگوييد «ملتِ گريه»! آنها از همين گريه‏ ها مى‏ترسند، براى اينكه گريه‏اى است كه گريه بر مظلوم است؛ فرياد مقابل ظالم است.

صحیفه امام؛ ج10؛ ص215 | قم؛ 30 مهر 1358

از همين گريه‌ها مى ترسند
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار