شهدای ایران shohadayeiran.com

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: نقل کرده‌اند: در اثر یک منبر عالمی، چهار هزار نفر شیعه شدند. کسی که این گونه بیان داشته باشد، در ثواب از مراجع بالاتر است.
به گزارش شهدای ایران، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرمود: نقل کرده‌اند: در اثر یک منبر عالمی، چهار هزار نفر شیعه شدند. کسی که این گونه بیان داشته باشد، در ثواب از مراجع بالاتر است، زیرا در روایت آمده است:

لان یهدی الله علی یدیک رجلا، خیر مما طلعت علیه الشمس و غربت.شیعه شدن چهار هزار نفر در منبر یک عالم

اگر خداوند یک نفر را به وسیله تو هدایت کند، قطعاً بهتر از تمام آن چه آفتاب بر آن می‌تابد و غروب می‌کند، خواهد بود.

خدا می‌داند هدایت نفوس چه قدر ارزش دارد. البته نباید از اول کار چنان بار تکلیف را سنگین کرد که طرف مقابل از مذهب بی‌زار گردد، و ادخله فی‌شی‌ء اخرجه منه؛ (او را از چیزی که در آن وارد نموده بود، خارج کرد.) صدق کند؛ بلکه باید با رفق و مدارا رفتار نمود.

در هر حال، مرحوم آقا میرزا حبیب الله رشتی که خیلی معتقد بوده و از روی ایمان مطالب را تحصیل می‌کرده است - پیشانی آن آقا را بوسید و گفت:

حاضرم همه ریاضت‌هایی را که کشیدم به تو بدهم و در عوض ثواب این یک منبر را به من بدهی.

خدا کند آثار گرانبهایی را که بالوراثة داریم، اختیاراً از دست ندهیم و گرگ‌ها از دست ما نگیرند!
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار