شهدای ایران shohadayeiran.com

کته قابل تامل اینجاست که نهاد ریاست جمهوری نیازی به این ساختمان ندارد و مشخص نیست اصرار به تخلیه و مخالفت با فروش آن به سپاه با چه استدلالی صورت می گیرد.
به گزارش شهدای ایران، دولت بهار نوشت" اخبار دریافتی حاکی است محل استقرار تیم حفاظت دکتر محمود احمدی نژاد واقع در میدان 72 نارمک توسط نهاد ریاست جمهوری در حال تخلیه است.ساختمان مذکور متعلق به نهاد ریاست جمهوری است که در اختیار سپاه انصار و تیم حفاظت دکتر احمدی نژاد است و از مدتها قبل ریاست جمهوری به تخلیه آن اصرار داشته که سپاه انصار به دلایل امنیتی با آن مخالفت کرده و حتی پیشنهاد داده که ساختمان را از نهاد خریداری کند اما نهاد نپذیرفته است.

ماموران ریاست جمهوری با حکم قضایی به محل مراجعه و خواستار تخلیه آن شده اند که با رایزنی های صورت گرفته، مقرر شده چند روز مهلت داده شود تا سپاه انصار تکلیف محل استقرار تیم حفاظت را مشخص کند.

نکته قابل تامل اینجاست که نهاد ریاست جمهوری نیازی به این ساختمان ندارد و مشخص نیست اصرار به تخلیه و مخالفت با فروش آن به سپاه با چه استدلالی صورت می گیرد.

این گزارش حاکی است، تشخیص ضرورت های امنیتی برای حفاظت شخصیت ها با سپاه انصار است و درصورتی که کارشکنی های نهاد ریاست جمهوری در این زمینه با ایجاد مخاطره امنیتی برای دکتر احمدی نژاد همراه شود، فارغ از ابعاد جهانی موضوع، دولت حسن روحانی توان پاسخگویی به دهها میلیون ایرانی را نخواهد داشت و توصیه می شود مقامات دولتی دوراندیشانه تر رفتار کنند.


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار