شهدای ایران shohadayeiran.com

به گزارش شهدای ایران به نقل از خبرنامه دانشجویان، موج ارزانی پس از برجام وارد می شود خارج از در شد اگر، از بام وارد می شود.موج ارزانی پس از برجام وارد می شود
خارج از در شد اگر، از بام وارد می شود

دشمن بی کاری و دزدی و فقر و اختلاس
قاتل دفترچه های وام، وارد می شود!

زیر شلواری و پیراهن، لباس زیر و رو
چند ده کشتی ازین اقلام وارد می شود

می رود نفت سیاه زشت بیرون از وطن
جایش از کابل فقط بادام وارد می شود!

تا بچرخد چرخ صنعت بعد دوران رکود
از اروپا صد مدل دینام وارد می شود

بانوان چینی از راه هوایی می رسند
از قطر با کامیون قطام وارد می شود!

فکر بکر از کله ی انسان که خارج شد،در آن
لاجرم فکر و خیال خام وارد می شود

مشکل بی کاری ما یکهویی حل می شود
طرح آب و نان و استخدام وارد می شود

صحبت از میلیاردها پول به غارت رفته بود
در عوض این روزها پیغام وارد می شود...

ما سلام و گل فرستادیم با شور و شعف
در جواب ما ولی دشنام وارد می شود

بس که بوی گند آدم شهر را پر کرده است
گاز صادر، بعد از آن هم مام وارد می شود!

در خصوص رفع بی کاری و امر اشتغال
گله گله گاو یا احشام وارد می شود

بعد چندین سال گاو مش حسن از راه دور
ظاهرا با چهره ای آرام وارد می شود!

شاعران را جای خوشحالی ست چون از این به بعد
بسته بسته سوژه ی الهام وارد می شود

چون ردیف شعر ، دامی پیش پای حرف ماست
از همین جا شعر ما از دام خارج می شود

با تلاش عده ای در خارج و داخل، یقین
کم کمک برجام از فرجام خارج می شود

بعد چندی مثل آب خوردن از این مملکت
پول ها با نام ،یا بی نام! خارج می شود

تا زند شیپور جنگ تازه ای را در جهان
نرم نرم از گور خود صدام خارج می شود

هر که تحصیلات عالی داشت یا هوش زیاد
زود از کشور درین ایام خارج می شود

آن که می چرخید تا "چرخنده" باشد روز و شب
از وطن با اولین "الهام" خارج می شود!

صادرات و واردات نابسامانی ست این
خم که می آید به جایش جام خارج می شود

باید از دولت مداران کرد در جایی سوال
کشور ما کی از این آلام خارج می شود؟!


نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار