شهدای ایران shohadayeiran.com

یکی از فرماندهان بسیج عراق، تحقیق دربارۀ چگونگی مجهز شدنِ عناصر داعش به موتورسیکلت برقی را خواستار شد.
به گزارش شهدای ایران به نقل از العالم، عدی الخدران گفت: گروه تروریستی داعش، اخیراً برای ترددِ عناصرش در دیالی و صلاح الدین؛ به ویژه مناطق الحاوی و مطیبیجه، موتورسیکلت برقی در اختیار آن ها قرار داده است.

وی در گفت وگو با شبکه السومریه تاکید کرد: علتِ روی آوردن داعش به استفاده از موتورسیکلت های برقی آن است که این موتورسیکلت ها به سوخت نیاز ندارند و با برق کار می کنند و صدای کمی تولید می کنند، به همین سبب می توان از آن ها برای تردد شبانه استفاده کرد.

الخدران تاکید کرد: باید در خصوص چگونگیِ رسیدنِ این تعدادِ زیاد از این گونه موتورسیکلت ها به دست داعش تحقیق شود، به ویژه که تعدادی از این موتورسیکلت ها ساختِ امسال هستند.

گفتنی است که موتورسیکلت های برقی، با شارژ برق کار می کنند و صدای بلند تولید نمی کنند و قادر به پیمودن مسیرهای چندین کیلومتری هستند.
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار