شهدای ایران shohadayeiran.com

نشریه دانشجویی «صفیر» به صاحب امتیازی بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان با انتشار تصویری در صفحه ابتدایی خود به تشکلی که در این دانشگاه با تغییر عنوان کلمه «خط امام» را از نام خود حذف کرد کنایه زد.

کنایه به حذف عنوان
نظر شما
(ضروری نیست)
(ضروری نیست)
آخرین اخبار